Відомість вступного випробування

з історії України (усно)