Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 

з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00;

Субота                з 8:00 до 15:00;

Неділя                 з 8:00 до 12:00;

 

13 липня             з 8:00 до 18:00    21 жовтня           з 08:00 до 18:00

30 липня             з 8:00 до 18:00    13 листопада       з 08:00 до 18:00

05 серпня            з 8:00 до 18:00    15 листопада       з 08:00 до 18:00

07 серпня            з 8:00 до 18:00

14 серпня            з 8:00 до 18:00

31 серпня            з 8:00 до 18:00

6 вересня             з 8:00 до 18:00

16 вересня           з 8:00 до 18:00

09 жовтня           з 8:00 до 18:00

 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання

Таблиця 1

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі базової загальної середньої освіти

1

2

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

23 червня   2022 року

Закінчення  реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

31 жовтня   2022 року

Початок прийому заяв та документів

30 червня  2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс та індивідуальну усну співбесіду, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

13 липня  2022 року

о 18:00

Строки проведення Бердичівським фаховим коледжем промисловості, економіки та права  творчих конкурсів та індивідуальних усних співбесід

з 14 липня по 21 липня

2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням

не пізніше 12:00

26 липня 2022 року

Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення

до 12:00

28 липня  2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним  або регіональним замовленням – не пізніше 18:00 30 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – після зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 03 серпня


Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому)

не пізніше

08 серпня   2022 року

 

Початок додаткового  прийому заяв та документів за кошти фізичних або юридичних осіб

01 серпня  2022 року

05 вересня 2022 року

03 жовтня 2022 року

Закінчення додаткового прийому заяв та документів для здобуття фахової передвищої освіти в Бердичівському фаховому коледжі промисловості, економіки та права виключно за кошти фізичних або юридичних осіб

14 серпня 2022 року о 18:00

16 вересня 2022 року о 18:00

21 жовтня 2022 року о 18:00

Строки проведення сесії додаткового набору виключно за кошти фізичних або юридичних осіб Бердичівським фаховим коледжем промисловості, економіки та права

з 15 серпня по 16 серпня  2022 року

з 19 вересня по 20 вересня 2022 року

з 24 жовтня по 25 жовтня 2022 року

 

Термін оприлюднення додаткового рейтингового списку вступників, які вступають на основі творчих конкурсів та індивідуальних усних співбесід виключно за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12:00 17 серпня  

2022 року

не пізніше 12:00 21 вересня 

2022 року

не пізніше 12:00 26 жовтня

2022 року

Виконання вимог до зарахування додаткового набору виключно за кошти фізичних або юридичних осіб

до 12:00  19 серпня 2022 року

до 12:00 23 вересня 2022 року

до 12:00 28 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників додаткового набору виключно за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12:00   22 серпня 2022 року

не пізніше 12:00 26 вересня 2022 року

непізніше 12:00 31 жовтня

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за денною формою навчання:

Таблиця 2

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі повної загальної середньої освіти

1

2

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів про повну загальну середню освіту

з 01 липня  2022 року

Закінчення  реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

31 жовтня  2022 року

Початок прийому заяв та документів

14 липня   2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,

які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

о 18:00

05 серпня  2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

о 18:00

 31 серпня  2022 року

Строки проведення Бердичівським фаховим коледжем промисловості, економіки та права творчих конкурсів, індивідуальних усних співбесід

з 08 серпня  по 16 серпня 2022 року включно

Термін оприлюднення рейтингового  списку осіб, які вступають на основі творчих конкурсів або індивідуальних усних співбесід із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12:00

01 вересня  2022 року

Виконання вимог до зарахування  на місця державного (регіонального) замовлення, а також подання письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного або регіонального замовлення

до 12:00

06 вересня  2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним або регіональним  замовленням – не пізніше 12:00 08 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12:00 16 вересня 2022 року;

Переведення на вакантні місця державного  або регіонального  замовлення, осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної  (профільної) середньої освіти (у межах Умов та цього Порядку прийому) 

не пізніше

26 вересня 2022 року

Початок додаткового прийому заяв та документів  на основі повної загальної (профільної) середньої освіти  за кошти фізичних або юридичних осіб

01 серпня 2022 року

05 вересня 2022 року

03 жовтня 2022 року

01 листопада 2022 року

Закінчення додаткового прийому заяв та документів на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб

14 серпня 2022 року о 18:00

16 вересня 2022 року о 18:00

21 жовтня 2022 року о 18:00

15 листопада 2022 року о 18:00

Строки проведення сесії додаткового набору виключно за кошти фізичних або юридичних осіб Бердичівським фаховим коледжем промисловості, економіки та права

з 15 серпня по 16 серпня 2022 року

з  19 вересня по 20 вересня 2022 року

з 24 жовтня по 25 жовтня 2022 року

з 16 листопада по 17 листопада 2022 року

Термін оприлюднення додаткового рейтингового списку вступників на основі повної  загальної (профільної) середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12:00 17 серпня 2022 року

не пізніше 12:00 21 вересня  2022 року

не пізніше 26 жовтня 2022 року

не пізніше 18 листопада 2022 року

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб під час додаткового набору

до 12:00 19 серпня 2022 року

до 12:00 23 вересня 2022 року

до 12:00 28 жовтня 2022 року

до 12:00 21 листопада 2022 року

Термін додаткового зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

не  пізніше 12:00

22 серпня 2022 року

не пізніше  12:00

26 вересня 2022 року

не пізніше 12:00

31 жовтня 2022 року

не пізніше

23 листопада 2022 року

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за заочною формою здобуття освіти:

Таблиця 3

Етапи вступної компанії

Навчання без відриву від виробництва

вступники на

основі повної загальної середньої освіти

вступники на основі освіти

кваліфікованого  робітника

1

2

3

Початок прийому заяв та документів першої сесії

 14 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів  першої сесії від осіб, які мають складати індивідуальні усні співбесіди, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

07 серпня 2022 року о 18:00

Строки проведення  Бердичівським фаховим  коледжем промисловості, економіки та права  індивідуальних усних співбесід  першої сесії

з 8 серпня по 9 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників першої сесії

11 серпня  2022 року


Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення першої сесії

12 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників першої сесії

15 серпня  2022 року

за державним (регіональним) замовленням

не пізніше  15 серпня  2022 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів другої  сесії

15 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів  другої сесії від осіб, які мають складати індивідуальні усні співбесіди, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

6 вересня 2022 року о 18:00

Строки проведення  Бердичівським фаховим  коледжем промисловості, економіки та права  індивідуальних усних співбесід  другої сесії

7 – 8  вересня  2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників другої  сесії

9  вересня 2022 року

Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення другої сесії

13 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників другої  сесії

14 вересня  2022 року

за державним (регіональним) замовленням

не пізніше  14 вересня  2022 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів третьої  сесії

12 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів  третьої сесії від осіб, які мають складати індивідуальні усні співбесіди, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

9 жовтня 2022 року о 18:00

Строки проведення  Бердичівським фаховим  коледжем промисловості, економіки та права  індивідуальних усних співбесід  третьої сесії

10 жовтня  2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників третьої  сесії

11 жовтня 2022 року

Виконання вимог до зарахування третьої сесії

12 жовтня 2022 року

Терміни зарахування вступників третьої  сесії

не пізніше  17 жовтня   2022 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів четвертої  сесії

18 жовтня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів  четвертої  сесії від осіб, які мають складати індивідуальні усні співбесіди, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

13 листопада 2022 року о 18:00

Строки проведення  Бердичівським фаховим  коледжем промисловості, економіки та права  індивідуальних усних співбесід  четвертої сесії

14 листопада 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників четвертої  сесії

 15 листопада 2022 року

Виконання вимог до зарахування четвертої сесії

16 листопада 2022 року

Терміни зарахування вступників четвертої  сесії

не пізніше 18 листопада 2022 року

за кошти фізичних та юридичних осіб