Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»

 

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 17-00;

Субота                 з 8-00 до 15-00

Неділя                  з 8-00 до 12-00

14 липня              з 8.00 до 18.00

25 липня              з 8.00 до 18.00

30 липня              з 8.00 до 18.00

07 серпня            з 8.00 до 18.00

08 серпня            з 8.00 до 18.00

30 серпня            з 8.00 до 18.00 

31 серпня            з 8.00 до 18.00 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити вступні випробування, творчий конкурс та співбесіду, що проводить вищий навчальний заклад

13 липня 2019 року

о 18 годині

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід

з 14 липня по 21 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним замовленням

не пізніше 12 години

23 липня 2019 року

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 12 годин

27 липня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням  або регіональним замовленням – не пізніше 18 годин 29 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 18 годин  01 серпня 2019 року, додаткове зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому)

не пізніше

06 серпня 2019 року

 

  Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

З 01 липня до 18 години

25 липня 2019 року

(дати закінчення нема)

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,

які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, що проводить вищий навчальний заклад

о 18 годині

 22 липня 2019 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, що проводить вищий навчальний заклад

о 18 годині

29 липня 2019 року

 

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

з 01 липня до 10 липня

2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

 23 липня до 28 липня

2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід

з 23 липня до 25 липня

2019 року

Термін оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним (регіональним)  замовленням

не пізніше 12 години

01 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення

до 18 години

03 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди та за квотами-2 на місця державного замовлення

не пізніше 12 години

04 серпня 2019 року

Виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення зарахованих осіб за результатами співбесіди та за квотами-2

до 18 години 

03 серпня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним  або регіональним замовленням

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1) на місця державного або регіонального замовлення

до 12 години

05 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12 години 06 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше  12 годин 16 серпня; додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня

2019 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах Умов та Правил прийому) 

не пізніше

20 серпня 2019 року

 

 Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад ДВНЗ «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікованого робітника та на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної компанії

Навчання без відриву від виробництва

вступники на

основі повної загальної середньої освіти

вступники на основі

освіти

кваліфікованого  робітника

Початок прийому заяв та документів

26 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

23 серпня 2019 р.

23 серпня 2019 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

27-29 серпня 2019 р.

27-29 серпня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 серпня 2019 р.

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

03 вересня 2019 р.

Терміни зарахування вступників

06 вересня 2019 р.  за державним (регіональним) замовлення

10 вересня 2019 р. за кошти фізичних та юридичних осіб