Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 

з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00;

Субота                з 8:00 до 15:00;

Неділя                 з 8:00 до 12:00;

 

13 липня             з 8:00 до 18:00

29 липня             з 8:00 до 18:00

31 липня             з 8:00 до 18:00

22 серпня            з 8:00 до 18:00

01 вересня          з 8:00 до 18:00

04 вересня          з 8:00 до 18:00

07 вересня          з 8:00 до 18:00

 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за заочною формою здобуття освіти:

Таблиця 3

Етапи вступної компанії

Навчання без відриву від виробництва

вступники на

основі повної загальної середньої освіти

вступники на основі освіти

кваліфікованого  робітника

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

07 вересня 2020 р.

07 вересня 2020 р.

Строки проведення Бердичівським фаховим коледжем промисловості, економіки та права вступних екзаменів та творчих конкурсів

08-11 вересня 2020 р.

08-11 вересня 2020 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

11 вересня  2020 р.

Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення

14 вересня 2020 р.

Терміни зарахування вступників

14 вересня 2020 р.

за державним (регіональним) замовленням

не пізніше 30 вересня 2020 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі базової загальної середньої освіти

1

2

Початок прийому заяв та документів

30 червня 2020року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити вступні випробування, творчий конкурс та співбесіду, що проводить Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

13 липня 2020 року

о 18:00

Строки проведення Бердичівським фаховим коледжем промисловості, економіки та права вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід

з 14 липня по 21 липня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою, творчими конкурсами та квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням

не пізніше 12:00

23 липня 2020 року

Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення

до 12:00

27 липня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним  або регіональним замовленням – не пізніше 18:00 29 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 18:00 31 липня; додаткове зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 31 серпня

 Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому)  

не пізніше

06 серпня 2020 року