Обсяг державного замовлення на підготовку фахівця за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр" у 2022 році
Назва спеціальності Назва спеціалізації Кількість місць
017 «Фізична культура і спорт»   25
051 «Економіка»   14
071 «Облік та оподаткування»   14
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»   17
081 «Право»   -
121 «Інженерія програмного забезпечення»   24
133 «Галузеве машинобудування» «Хімічне і нафтове машинобудування» 15
  «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» 18
  «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» 16
  «Сучасні комп’ютерні технології в машинобудуванні» 21
136 «Металургія» «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів» 8
  «Художнє та ювелірне литво» 8