МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДИЧІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

 

ПРОГРАМА

вступних випробувань з фізичної культури

 

2020

 

Розроблено робочою групою викладачів циклової комісії спеціальності «Фізична культура і спорт»  Бердичівського фахового коледжу промисловості, економіки та права у складі:

-         Булгара М.П., голови циклової комісії спеціальності «Фізична культура і спорт» викладача спеціальних дисциплін; спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії;

 

-         Демчука М.К., викладача спеціальних дисциплін, спеціаліста другої кваліфікаційної категорії;

 

-         Латюка А.А., викладача спеціальних дисциплін; спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії.

 

Схвалено на засіданні циклової комісії спеціальності «Фізичне виховання».

 

Протокол №  7  від  25.03. 2020 року

 

Голова комісії 

М.П. Булгар

 

 

З М І С Т

 

стор.

 1. Пояснювальна записка ..........................................................................  4
 2. Завдання з вступних випробувань (нормативи) .................................   5
 3. Критерії оцінювання виконуваних нормативів ..................................   5
 4. Методичні вказівки та вимоги до виконання випробувань з фізичної культури                                                                              ...........................   5
 5. Використана література ........................................................................   6

 

 1. Пояснювальна записка.

Програма вступних випробувань (далі за текстом “Програма”) для абітурієнтів, які вступають до Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права на спеціальність 017 “Фізична культура і спорт” з галузі знань 01 “Освіта” для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” і мають базову загальну середню освіту розроблена у вигляді нормативів для визначення сили, швидкості, спритності.

При складанні Програми використовувались зміст, нормативи та критерії оцінювання знань та вмінь програми “Основи здоров’я і фізична культура” затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2001 р. № 1/11-4518) для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл.

 

Вступні випробування з “Фізичної культури” проводяться серед абітурієнтів у період, передбачений Правилами прийому за затвердженим Головою приймальної комісії коледжу розкладом. Проводять вступні випробування три викладачі спеціальних дисциплін в присутності медичного працівника. Екзамен розпочинається з ознайомлення абітурієнтів з правилами проведення випробувань з фізичної підготовки, інструктажем з техніки безпеки. Випробування здійснюється згідно з правилами змагань з легкої атлетики та гімнастики. Для складання іспиту обов’язковою умовою є наявність спортивного одягу та спортивного взуття в абітурієнта. Нормативи для визначення сили і спритності – проводяться в спортивному залі, а визначення швидкості – на стадіоні.

 

 

2. ЗАВДАННЯ (нормативи) вступних випробувань.

 

Абітурієнти складають такі випробування для визначення сили:

юнаки – підтягування в висі  на високій перекладині;

дівчата – згинання і розгинання рук від підлоги в  упорі лежачи.

 

Для визначення швидкості – біг 60 м.

Для визначення спритності – човниковий біг 4 х 9 м.

 

 

 

3.Критерії оцінок.

 

№п/п

Залікові нормативи

Бали (дівчата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг 60м (сек.)

11,7

11,4

11,1

10,8

10,6

10,4

10,2

10,0

9,8

9,5

9,2

9,0

2.

Човниковий біг 4 х 9 м. (сек.)

15,1

13,6

13,1

11,6

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

10.4

10,3

3

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

16

 

№п/п

Залікові нормативи

Бали (юнаки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг 60 м (сек.)

11,3

11.0

10,7

10,4

10,1

9,8

9,6

9,3

9,0

8,7

8,4

8,2

2.

Човниковий біг 4 х 9 м. (сек.)

15,0

13,3

12,8

11,3

10,7

10,3

10.1

10,0

9,9

9,8

9,7

9.6

3

Підтягування у висі на високій перекладині  (разів)

3

4

5

6

7

8

8,5

9

10

10,5

11

12

 

 

 

4. Методичні вказівки та вимоги до виконання випробувань

з фізичної підготовки

 

4.1. Біг 60 метрів

 

За командою «На старт!» абітурієнти стають за стартову лінію в положення високого або низького старту (за бажанням). Після команди «Увага» потрібно зафіксувати вихідне положення перед початком бігу і зберігати нерухомий стан. За сигналом стартера «Руш!» абітурієнти повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої часки секунди. Дозволяється тільки одна спроба. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

У забігу можуть брати участь двоє і більше учасників, але час кожного фіксується окремо.

 

4.2.Підтягування у висі на високій перекладині

 

Абітурієнт стає на лаву і, взявшись за перекладину на ширині плечей хватом зверху (долонями вперед, згинаючи руки, підтягується так, аби підборіддя було над перекладиною. Потім опускається у вис до повного випрямлення рук, фіксує положення і лише потім починає наступне підтягування. Під час підтягування тулуб має бути рівним, ноги не повинні торкатись підлоги. Махові рухи ногами, розгойдування і інші допоміжні рухи та ривки не дозволяються. Вправа виконується на максимальну кількість безпомилкових підтягувань. Кожному абітурієнтові дозволяється лише один підхід до перекладини. Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд.

Для виконання вправи екзаменатор подає команду «Вправу починай!». При виконанні вправи абітурієнтом екзаменатор голосно веде підрахунок кількості правильно виконаних підтягувань. Якщо будь-яке підтягування виконано неправильно, екзаменатор повідомляє абітурієнту: «Не рахувати!». Абітурієнт має врахувати одержане зауваження і продовжує підтягування. Отримавши третє зауваження «Не рахувати!», абітурієнт повинен припинити виконання вправи.

Обладнання: перекладина діаметром 2-3 см, лава, магнезія. Перекладина повинна бути розташованими на такій висоті, щоб абітурієнт у положенні вису не торкався ногами землі.

 

4.3.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

 

Абітурієнт приймає положення упору лежачи, руки випрямлені на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ступнів опираються на підлогу. За командою «Можна» абітурієнт починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки.

Результатом виконання є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу. При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися опори стегнами, згинати тіло і ноги, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більше 3-х секунд, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, що виконується з помилками, не зараховуються.

Обладнання: дерев’яна підлога.

 

4.4.Човниковий біг 4 х 9 м.

 

Опис проведення тестування. За командою "На старт" учасник займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою "Руш" він пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один з двох дерев'яних кубиків,  що лежать у колі, повертається бігом назад і кладе його в стартове коло.  Потім біжить за другим кубиком і, взявши його, повертається назад і кладе в стартове коло.

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування поклав другий кубик в стартове коло.

Обладнання. секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, рівна бігова доріжка завдовжки 9 метрів, обмежена двома паралельними лініями, за кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 сантиметрів з центром на лінії, 2 дерев'яні кубики.

 

 

5. ЛІТЕРАТУРА.

 

 1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24 грудня 1993 року      № 3809-ХІІ.

 

 1. Навчальна програма “Фізична культура” програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

 1. Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України наказ Міністерства молоді та спорту України 15.12.2016 № 4665

 

 1. Правила прийому до Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права у 2013 році.

 

 1. Цільова Комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації ” від 01 вересня 1998 р. № 963/98.

 

 

 

ПРОГРАМА

вступних випробувань з фізичної культури

 

Розроблено робочою групою викладачів циклової комісії спеціальності «Фізичне виховання»  Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права у складі:

 

-         Булгара М.П., голови циклової комісії спеціальності «Фізичне виховання» викладача спеціальних дисциплін; спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії;

 

-         Демчука М.К., викладача спеціальних дисциплін, спеціаліста другої кваліфікаційної категорії;

 

-         Латюка А.А., викладача спеціальних дисциплін; спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії. 

 

 

З М І С Т

 

 

 1. Пояснювальна записка 
 2. Завдання з вступних випробувань (нормативи)
 3. Критерії оцінювання виконуваних нормативів
 4. Методичні вказівки та вимоги до виконання випробувань з фізичної культури                   
 5. Використана література
 1. Пояснювальна записка.

Програма вступних випробувань (далі за текстом “Програма”) для абітурієнтів, які вступають до Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права на спеціальність 017 “Фізична культура і спорт” з галузі знань 01 “Освіта” для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” і мають базову загальну середню освіту розроблена у вигляді нормативів для визначення сили, швидкості, спритності.

При складанні Програми використовувались зміст, нормативи та критерії оцінювання знань та вмінь програми “Основи здоров’я і фізична культура” затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2001 р. № 1/11-4518) для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл.

 

Вступні випробування з “Фізичної культури” проводяться серед абітурієнтів у період, передбачений Правилами прийому за затвердженим Головою приймальної комісії коледжу розкладом. Проводять вступні випробування три викладачі спеціальних дисциплін в присутності медичного працівника. Екзамен розпочинається з ознайомлення абітурієнтів з правилами проведення випробувань з фізичної підготовки, інструктажем з техніки безпеки. Випробування здійснюється згідно з правилами змагань з легкої атлетики та гімнастики. Для складання іспиту обов’язковою умовою є наявність спортивного одягу та спортивного взуття в абітурієнта. Нормативи для визначення сили і спритності – проводяться в спортивному залі, а визначення швидкості – на стадіоні. 

 

2.ЗАВДАННЯ (нормативи) вступних випробувань.

 

Абітурієнти складають такі випробування для визначення сили:

юнаки – підтягування в висі  на високій перекладині;

дівчата – згинання і розгинання рук від підлоги в  упорі лежачи.

 

Для визначення швидкості – біг 60 м.

Для визначення спритності – човниковий біг 4 х 9 м. 

 

3.Критерії оцінок.

 

№п/п

Залікові нормативи

Бали (дівчата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг 60м (сек.)

11,7

11,4

11,1

10,8

10,6

10,4

10,2

10,0

9,8

9,5

9,2

9,0

2.

Човниковий біг 4 х 9 м. (сек.)

15,1

13,6

13,1

11,6

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

10.4

10,3

3

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

16

 

№п/п

Залікові нормативи

Бали (юнаки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг 60 м (сек.)

11,3

11.0

10,7

10,4

10,1

9,8

9,6

9,3

9,0

8,7

8,4

8,2

2.

Човниковий біг 4 х 9 м. (сек.)

15,0

13,3

12,8

11,3

10,7

10,3

10.1

10,0

9,9

9,8

9,7

9.6

3

Підтягування у висі на високій перекладині  (разів)

3

4

5

6

7

8

8,5

9

10

10,5

11

12

 

 

4. Методичні вказівки та вимоги до виконання випробувань

з фізичної підготовки

 

4.1. Біг 60 метрів

 

За командою «На старт!» абітурієнти стають за стартову лінію в положення високого або низького старту (за бажанням). Після команди «Увага» потрібно зафіксувати вихідне положення перед початком бігу і зберігати нерухомий стан. За сигналом стартера «Руш!» абітурієнти повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої часки секунди. Дозволяється тільки одна спроба. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

У забігу можуть брати участь двоє і більше учасників, але час кожного фіксується окремо.

 

4.2.Підтягування у висі на високій перекладині

 

Абітурієнт стає на лаву і, взявшись за перекладину на ширині плечей хватом зверху (долонями вперед, згинаючи руки, підтягується так, аби підборіддя було над перекладиною. Потім опускається у вис до повного випрямлення рук, фіксує положення і лише потім починає наступне підтягування. Під час підтягування тулуб має бути рівним, ноги не повинні торкатись підлоги. Махові рухи ногами, розгойдування і інші допоміжні рухи та ривки не дозволяються. Вправа виконується на максимальну кількість безпомилкових підтягувань. Кожному абітурієнтові дозволяється лише один підхід до перекладини. Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд.

Для виконання вправи екзаменатор подає команду «Вправу починай!». При виконанні вправи абітурієнтом екзаменатор голосно веде підрахунок кількості правильно виконаних підтягувань. Якщо будь-яке підтягування виконано неправильно, екзаменатор повідомляє абітурієнту: «Не рахувати!». Абітурієнт має врахувати одержане зауваження і продовжує підтягування. Отримавши третє зауваження «Не рахувати!», абітурієнт повинен припинити виконання вправи.

Обладнання: перекладина діаметром 2-3 см, лава, магнезія. Перекладина повинна бути розташованими на такій висоті, щоб абітурієнт у положенні вису не торкався ногами землі.

 

4.3.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

 

Абітурієнт приймає положення упору лежачи, руки випрямлені на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ступнів опираються на підлогу. За командою «Можна» абітурієнт починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки.

Результатом виконання є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу. При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися опори стегнами, згинати тіло і ноги, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більше 3-х секунд, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, що виконується з помилками, не зараховуються.

Обладнання: дерев’яна підлога.

 

4.4.Човниковий біг 4 х 9 м.

 

Опис проведення тестування. За командою "На старт" учасник займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою "Руш" він пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один з двох дерев'яних кубиків,  що лежать у колі, повертається бігом назад і кладе його в стартове коло.  Потім біжить за другим кубиком і, взявши його, повертається назад і кладе в стартове коло.

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування поклав другий кубик в стартове коло.

Обладнання. секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, рівна бігова доріжка завдовжки 9 метрів, обмежена двома паралельними лініями, за кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 сантиметрів з центром на лінії, 2 дерев'яні кубики.

  

5. ЛІТЕРАТУРА.

 

 1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24 грудня 1993 року      № 3809-ХІІ.

 

 1. Навчальна програма “Основи здоров’я  і фізична культура” затверджена Міністерством освіти і науки України від 29 листопада 2001 року № 1/11-4518.

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України від 15 січня 1996 року № 80.

 

 1. Правила прийому до Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права у 2013 році.

 

 1. Цільова Комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації ” від 01 вересня 1998 р. № 963/98.