ПРОГРАМА

вступних випробувань з історії України

(денне відділення)

ПЕРЕГЛЯНУТИ