ПРОГРАМА

вступних випробувань з історії України

(заочне відділення)

ПЕРЕГЛЯНУТИ