Відповідно  до  кошторису  витрат  на  навчання  одного  студента  денного  та  заочного  відділення   на  2019 - 2020  навчальний  рік та  з  урахуванням фінансового  стану  населення встановити вартість навчання  на  одного  студента  :                                                                                

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

№ п/п

 

Назва спеціальності

Код спеціальності

Тривалість

навчання

 

Вартість навчання

 

 

1

 

 

«Економіка»

 

 

051

 

 

2 роки 10 місяців

34236,00 (тридцять  чотири тисячі двісті тридцять шість) грн.

за весь термін навчання

1-й рік - 9410,00 грн.

2-й рік - 11300,00 грн.

3-й рік - 13526,00 грн

 

 

2

 

 

 

«Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

 

072

 

 

2 роки 10 місяців

34236,00 (тридцять  чотири тисячі двісті тридцять шість) грн.

за весь термін навчання

1-й рік - 9410,00 грн.

2-й рік - 11300,00 грн.

3-й рік - 13526,00 грн

 

 

3

 

 

«Облік та оподаткування»

 

 

 

071

 

 

2 роки 10 місяців

34236,00 (тридцять  чотири тисячі двісті тридцять шість) грн.

за весь термін навчання

1-й рік - 9410,00 грн.

2-й рік - 11300,00 грн.

3-й рік - 13526,00 грн

 

 

4

 

 

«Фізична культура і спорт»

 

 

 

017

 

 

2 роки 10 місяців

34236,00 (тридцять  чотири тисячі двісті тридцять шість) грн.

за весь термін навчання

1-й рік - 9410,00 грн.

2-й рік - 11300,00 грн.

3-й рік - 13526,00 грн

 

 

5

 

 

«Право»

 

 

081

 

 

3 роки 10 місяців

51074,00  (п'ятдесят одна тисяча сімдесят чотири ) грн. за весь період навчання

1-й рік - 9690,00 грн.

2-й рік - 11650,00 грн.

3-й рік - 13950,00 грн

4-й рік - 15784,00 грн

 

 

6

 

«Інженерія программного забезпечення»

 

 

121

 

 

3 роки 10 місяців

51074,00  (п'ятдесят одна тисяча сімдесят чотири ) грн. за весь період навчання

1-й рік - 9690,00 грн.

2-й рік - 11650,00 грн.

3-й рік - 13950,00 грн

4-й рік - 15784,00 грн

7

«Галузеве машинобудування»

133

3 роки 10 місяців

31211,00 (тридцять одна тисяча двісті одинадцять) грн. за весь період навчання

8

«Металургія»

 

3 роки 10 місяців

31211,00 (тридцять одна тисяча двісті одинадцять) грн. за весь період навчання

 

 ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

№ п/п

 

Назва спеціальності

Код спеціальності

Тривалість

навчання

 

Вартість навчання

 

 

1

 

 

«Економіка»

 

 

051

 

 

2 роки 10 місяців

9600,00 (дев’ять   тисяч шістсот) грн. за весь термін навчання

 

 

 

 

2

 

«Облік та оподаткування»

 

 

071

 

2 роки 10 місяців

9600,00 (дев’ять   тисяч шістсот) грн. за весь термін навчання

 

 

 

3

 

 

«Право»

 

 

081

 

 

3 роки 6 місяців

11934,00 (одинадцять тисяч дев’ятсот тридцять чотири) грн. за весь термін навчання

 

 

4

 

«Галузеве

машинобудування»

 

 

133

 

2 роки 10 місяців

9600,00 (дев’ять   тисяч шістсот) грн. за весь термін навчання

 

 

 

5

«Галузеве машинобудування» на основі диплома кваліфікованого робітника (інтегровані групи)

 

 

133

 

 

2 роки 6 місяців

8320,00 (вісім тисяч триста двадцять) грн. за весь термін навчання