ВИСНОВОК

комісії про результати проведення чергової акредитаційної експертизи

підготовки молодших спеціалістів галузі знань

0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

у Державному вищому навчальному закладі

"Бердичівський коледж промисловості, економіки та права"

 

Ознайомитись зі змістом Висновку можна за посиланням