24 квітня 2018 року у Національному університеті харчових технологій у місті Києві відбулась вісімдесят четверта Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів та студентів на тему «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у  ХХІ столітті». В роботі конференції взяли участь  викладачі коледжу Єрмоленко Р.В. та Зілінська Т.Л. і студент групи П – 416 Олександр Самко.

Присутні науковці, аспіранти, магістранти, студенти та викладачі кафедри «Машини та апарати харчових та фармацевтичних виробництв» із зацікавленням вислухали доповідь Романа Валерійовича Єрмоленка «Гурткова робота як засіб формування  компетентності фахівців».

Доповідач розповів про досвід нашого навчального закладу та зокрема циклової  комісії «Ливарне виробництво» у  формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців ливарного виробництва шляхом проведення гурткової роботи.. Доповідь супроводжувалася фотослайдами, які унаочнили її, дали можливість присутнім здійснити заочну подорож кабінетами та майстернями нашого коледжу, в яких проходять заняття майбутніх фахівців-ливарників, де вони набувають досвіду безпосередньої практичної діяльності, удосконалюють свої вміння, реалізують таланти та здібності, врешті професійно зростають і набувають професійної компетентності..

Не менше зацікавлення у присутніх викликала доповідь Олександра Самка на тему «Розробка програмного засобу для декодування харчових добавок “Е”», в якій він демонстрував розроблений під керівництвом Романа Валерійовича Єрмоленка програмний засіб «Декодер харчових добавок Е». Програма, доповідь та відповіді доповідача на запитання аудиторії викликали інтерес присутніх.  Фахівці, викладачі кафедри підказали ряд ідей  щодо удосконалення програми, зокрема, запропонували зробити її сумісною із сучасними гаджетами, розробити сканер, який допоможе пересічному користувачу безпосередньо з упаковки сканувати назву Е-добавки і визначати її вплив на організм споживача. Загалом Олександр отримав більше питань, ніж дехто із доповідачів-магістрантів та аспірантів, що свідчить про непідробний інтерес фахівців-харчовиків, науковців, а також про влучний вибір студентом теми програми, її значимість. На користь останнього говорить і те, що Олександрові запропонована вступати до Національного університету харчових технологій уже цього року, по завершенні навчання у коледжу, на третій курс, на що він обіцяв подумати.

Взагалі, завідувач кафедрою багато розповідав про можливості і перспективи випускників їхнього навчального закладу стосовно подальшого працевлаштування, в тому числі і за кордоном та у міжнародних фірмах, що мають виробничі потужності в Україні, і висловлював сподівання на подальшу  співпрацю наших навчальних закладів.

 

Також 26 квітня у Маріупольському будівельному коледжі пройшла Всеукраїнська очно-заочна конференція творчої молоді на тему «ПЕРСПЕКТИВА – 2018 (Тенденції та перспективи розвитку науки очима творчої молоді)», участь в якій у заочній формі взяла робота студента групи Т – 157 Цибульського Тараса на тему «Енергетика та «водневе дерево» (керівник – Т.Л.Зілінська). Робота Тараса також викликала схвальні відгуки і буде розміщена у збірнику матеріалів конференції.