ВИСНОВКИ


експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста у Державному вищому навчальному закладі

«Бердичівський коледж промисловості, економіки та права».

 

ЗАВАНТАЖИТИ