Завершився черговий захист дипломних проектів на спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».  Всі студенти виконували і захищали проекти застосовуючи знання і вміння набуті під час навчання в коледжі.

Особливо слід відзначити роботи студентів:

- спеціалізації «Сучасні комп’ютерні технології в машинобудуванні», які виконували візуалізацію операцій механічної обробки деталі з допомогою хмарного програмного 3D CAM, CAE застосунку Autodesk Fusion 360;

- спеціалізації «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв», що  виконували проекти експлуатації та ремонту Вакуумного шприца «КОМПО-ОПТИ 2000-01» ( ТОВ «М’ясовита»), а також Шлюзового затвору Ду 250 з циклону 4БЦШ-450 системи аспірації (ТОВ «Бердичівський пивоварний завод»).