ВИСНОВОК

комісії про результати проведення чергової акредитаційної експертизи

підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0305 "Економіка та підприємство"

спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит"

у Державному вищому навчальному закладі

"Бердичівський коледж промисловості, економіки та права"

 

Ознайомитись зі змістом Висновку можна за посиланням