Участь

викладачів Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права

у науково-методичних конференціях

 

ВІДКРИТИ 

 

 

ПІБ викладача

Назва заходу

Тема науково-методичної роботи

Дата

Лінкевич Н.І.

LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного Транспортного Університету

Використання Інтернет технологій при викладанні облікових дисциплін.    

2013 рік

Марковський Б.В.

LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного Транспортного Університету

Християнська міфологічна символіка в дискурсі сучасного секуляризованого світу (на прикладі критики концепції деміфологізації християнства Р.Бультмана).

2013 рік

Лисюк В.В.

Сучасні комп’ютерні інформаційні технології.

ІІІ Всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів ACIT’2013.

 

Експертна система перевірки знань студентів за результатами тестування

17-18.05. 2013 р .м. Тернопіль

Барбелко Н.С.

Всеукраїнська науково-методична конференція. Житомирський державний технологічний університет «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови»

Навчання іноземної мови за професійним спрямуванням як засіб формування навичок між культурної комунікації та виховання між культурної толерантності.

2014 рік

Колісніченко Н.А.

Всеукраїнська науково-методична конференція. Житомирський державний технологічний університет «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови»

Професійно  орієнтоване читання як вид мовленнєвої діяльності у сфері професійного спілкування

2014 рік

Муревич Ю.Л.

Всеукраїнська науково-методична конференція. Житомирський державний технологічний університет «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови»

Using modern technologies in teaching foreign languages

2014 рік

Муревич Ю.Л.

Всеукраїнська науково-методична конференція. Житомирський державний технологічний університет «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови»

«Новітні тенденції активізації розумової та пізнавальної діяльності на заняттях з іноземної  мови»

2015 рік

Колісніченко Н.А.

Всеукраїнська науково-методична конференція. Житомирський державний технологічний університет «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови»

«Вправи для розвитку комунікативних навичок»

2015 рік

Грубська Ю.В.

VIII Міжнародна науково-практична інтернет - конфнренція. Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди «Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»

«Гуманістичне виховання студентів ВНЗ на заняттях з української літератури»

2015 рік

Лінкевич Н.І.

Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

Відвідувач

19.11.15-21.11.15

м. Київ

Марковський Б.В.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення»

Проблемні питання Райковецького поселення  давньоруських часів

2015 рік

Марковський Б.В.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення»

Особливості соціально-економічного розвитку Бердичева

у ХІХ ст.

2015 рік

Розвадовська І.Т.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення»

Викладачі Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права – жертви сталінських репресій

2015 рік

Лінкевич Н.І.

VІІІ Міжнародний науково-практична інтернет конференція

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах  глобалізації

2015 рік

Шеренгова Т.В.

Зілінська Т.В.

Публікація матеріалу в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»

№ 01-03/2016 (січень-березень)

Розробка виховного заходу «Парастас 1933 року»

 (січень-березень)

2016 рік

Шаверська О.В.

VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Біологічні дослідження -2016» молодих учених і студентів

 

10-11 березня 2016 рік

Шеренгова Т.В.

Зілінська Т.В.

Регіональна конференція міні EdCamp Львів та Освітній форум «b612»

 

 

12-13 березня 2016р. м. Львів

Шеренгова Т.В.

 Друга національна конференція для шкільних педагогів  EdCamp Ukraine 2016. м. Харків

Національно-патріотичне виховання. Майбутнє Працевлаштування випускників навчальних закладів.

9-10 квітня 2016р.

 

Муревич Ю.Л

IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови».

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Cтворення  персонального освітнього сайту засобами Google Site

28 жовтня

2016 р.

 

Барбелко Н.С.

IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови».

Кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Міжкультурна толерантність як важлива риса особистості майбутнього фахівця та педагогічні умови її формування.

28 жовтня

2016 р.

 

Дремлюга С.П.

Міжвузівський круглий стіл «Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження)»

До питань української ідентичності в контексті національної ідеї М.С.Грушевського

26 жовтня 2016р.

Розвадовська І.Т.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Музеї бердичівського краю: історія та сучасність».

Бердичівська механічна школа в

20-х роках ХХ століття

14-15 листопада 2016р.

Тростянський Б.Г.

Міжрегіональна науково-практична конференція «Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу»

Застосування програмного забезпечення для підвищення ефективності навчального процесу

 

08.12.2016р.

Новоград- Волинський промислово-економічний технікум

Н.М.Гіневська

Вісник

Хмельницького національного університету

(стаття)

Аналіз захищеності комп’ютерних мереж на основі побудови дерева атак

№5

2016 р.

Н.М.Гіневська

Вісник

Хмельницького національного університету

(стаття)

Метод захищеності комп’ютерних мереж на етапах проектування та експлуатації

№1

2017 р.

Грубська Ю.В.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D». Доступ, діалог, динаміка».

Технологія особистісно зорієнтованого навчання у вищому навчальному закладі

Полтава

20-24.02.

2017р.

Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії

Шеренгова Т.В.

Зілінська Т.В.

Регіональна конференція міні EdCamp м. Одеса

 

 

 

Шеренгова Т.В.

Зілінська Т.В.

Регіональна конференція міні EdCamp м. Новоград-Волинський

 

 

 

Розвадовська І.Т.

Portał Słowo polskie

Biskup A.P. Szelążek  apologieta II Rzeczypospolitej

 

Biskup A.P. Szelążek  apologieta II Rzeczypospolitej Pierwsze XX-lecie XX wieku

 

Okres międzywojenny i sowieckie realia życia biskupa Szelążka

Вінниця

10.04

2017р.

 

Вінниця

19.04

2017р.

 

 

 

Вінниця

28.04

2017р

Марковський Б.В.

Міжнародна науково-краєзнавча конференція , присвячена 160-й річниці від дня народження Джозефа Конрада «Бердичів крізь призму століть»

«Філософія в творчості Джозефа Конрада»

 

Бердичів

23-24.06

2017р.

 

Шаверська О.В.

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція   з міжнародною участю

«Біологічні дослідження – 2017р.»

2017р.           м. Житомир

 

 

 

Участь

студентів Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права

у науково-практичних конференціях

ПІБ студента

Назва заходу

Тема науково-практичної роботи

Дата

Далекий І.В., студент 2-го курсу, спеціальність «Правознавство», науковий керівник – викладач Розвадовська І.Т.

LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного Транспортного Університету

Аналіз безробіття в місті Бердичеві та Бердичівському районі

2013 рік

Коломієць Ю.Г., студентка 2-го курсу, спеціальність «Правознавство», науковий керівник – викладач Коржановська Л.М.

LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного Транспортного Університету

 Геноцид народу як складова нацистського  «нового порядку» (на прикладі «Бердичівської трагедії» 1941-1944 рр.)

2013 рік

Банцер Ю.І. , студентка 2-го курсу, спеціальність «Правознавство», науковий керівник – викладач Коржановська Л.М.

LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного Транспортного Університету

Економічна складова нацистського «нового порядку» (на прикладі окупації м. Бердичева 1941-1944 рр.)

2013 рік

Левчук Р.В. , студент 3-го курсу, спеціальність «Економіка підприємства», науковий керівник – викладач Шкрабак В.Я.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, фінансів і управління в сучасних умовах». Національний університет біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»

Інтеграція України до Євросоюзу та проблеми якості продукції 

2013 рік

Чепінець І.В., студентка 3-го курсу, спеціальність «Правознавство», науковий керівник – викладач Розвадовська І.Т.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, фінансів і управління в сучасних умовах». Національний університет біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»

Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору України на прикладі АПК Андрушівського району, Житомирської області

2013 рік

Танська І.Г. , студентка 2-го курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», науковий керівник – викладач Колесник А.І.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, фінансів і управління в сучасних умовах». Національний університет біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»

Світовий досвід державних закупівель: проблеми та перспективи його впровадження в Україні

2013 рік

Прохорчук К.Р. , студентка 3-го курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», науковий керівник – викладач Жила М.О.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки, фінансів і управління в сучасних умовах». Національний університет біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»

Реформування системи управління державними фінансами як одна із вимог ЄС до України для підписання угоди про асоціацію

2013 рік

Козак І., студентка 2-го курсу, спеціальність «Розробка програмного забезпечення», науковий керівник – викладач Марковський Б.В.

VI Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (студентська секція). Житомирський державний університет ім. І.Франка

Історія села Буряки.

2013 рік

Іваницька О. , студентка 2-го курсу, спеціальність «Економіка підприємства», науковий керівник – викладач Марковський Б.В.

VII Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (студентська секція). Житомирський державний університет ім. І.Франка

Історія села Комсомольське (до початку ХХ століття)

2014 рік

Банцер Ю.І., Новіцька М., студентки 4-го курсу, спеціальність «Правознавство», науковий керівник – викладач Коржановська Л.М.

VII Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (студентська секція). Житомирський державний університет ім. І.Франка

Нацистський «новий порядок»: культурно-освітній аспект (на прикладі окупації міста Бердичева 1941-1944 рр.)

2014 рік

Шевченко А., студентка 2-го курсу, науковий керівник – викладач Марковський Б.В.

VII Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція(студентська секція). Житомирський державний університет ім. І.Франка

Будинок дитячої творчості імені О.Разумкова в м. Бердичеві

2014 рік

Мельник Ю., студент 2-го курсу, спеціальність «Економіка підприємства», науковий керівник – викладач Марковський Б.В.

VII Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (студентська секція). Житомирський державний університет ім. І.Франка

Храм Матері Божої Бердичівської в роки незалежності України

2014 рік

Кучерява І.В., студентка 2-го курсу, спеціальності «Бухгалтерський облік», науковий керівник – викладач Лінкевич Н.І.

IV Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні». Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»

Проблеми нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2015 рік

Кривошей І.В., студентка 3-го курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», науковий керівник – викладач Жила М.О.

IV Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів, оцінки майна і майнових прав в Україні». Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»

Проблема вдосконалення системи між бюджетних трансферів в Україні

2015 рік

Омельчук Л.С

студентка 3-го курсу, спеціальність «Економіка підприємства», науковий керівник – викладач Данилюк Є.Є.

Всеукраїнський конкурс презентацій для випускників коледжу освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст «Гроші та кредит: сучасні тенденції розвитку». ДВНЗ «Київський Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Основні причини, сучасний стан та наслідки інфляційних процесів України

2014 рік

Танська І.Г. , студентка 2-го курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», науковий керівник – викладач

Сачук Н.В.

Всеукраїнський конкурс презентацій для випускників коледжу освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст «Гроші та кредит: сучасні тенденції розвитку». ДВНЗ «Київський Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Банківська криза в Україні: причини та шляхи її подолання.

2014 рік

Рубан С., Тищенко Я – студенти 2-го курсу, спеціальності «Правознавство», науковий керівник – викладач Коржановська Л.М.

Сучасні проблеми правової системи України. Національна академія наук України. Київський університет права. VI Міжнародна науково-практична конференція

Новий закон «Про прокуратуру» як один із шляхів відновлення довіри до правоохоронної системи України

2014 рік

Борецька Н., Коломієць Ю. – студентки 3–го курсу, спеціальності «Правознавство»

Сучасні проблеми правової системи України. Національна академія наук України. Київський університет права. VI Міжнародна науково-практична конференція

Діти України: в умовах економічної кризи

2014 рік

Ігнатова А., Крук А. – студентки 2-го курсу, спеціальності «Правознавство», науковий керівник – викладач Яременко В.М.

Сучасні проблеми правової системи України. Національна академія наук України. Київський університет права. VI Міжнародна науково-практична конференція

Суд присяжних: порівняльний аналіз інституту за радянських часів та його розвиток в сучасній Українській державі

2014 рік

 Мельник Ю.С. – студент 3-го курсу спеціальності «Економіка підприємства», науковий керівник – викладач Розвадовська І.Т.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення»

Зустріч Юзефа Пілсудського та Симона Петлюри в Бердичеві

2015

рік

Котенко С.В. – студент 3-го курсу спеціальності «Правознавство»

науковий керівник – викладач Розвадовська І.Т.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення»

Історія центральної районної лікарні Бердичівського району

2015

рік

Руда Т. – студентка групи Л-333 спеціальності «Металургія», науковий керівник Барбелко Н.С.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

«Технологія швидкого протипування як прогресивний метод швидкого формоутворення моделей»

14 квітня 2016 р.

Длугаш Є. – студентка групи Т-251 спеціальності «Галузеве машинобудування », науковий керівник Барбелко Н.С.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

«Значення промислових роботів в сучасній машинобудівній промисловості та їх класифікація»

14 квітня 2016 р.

Мельник Ю. – студент групи Е-317 спеціальності «Економіка підприємства», науковий керівник – викладач Барбелко Н.С.

 

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

«Державне регулювання заробітної плати, споживчий кошик українця»

14 квітня 2016 р.

Мельник Ю. – студент групи Е-317 спеціальності «Економіка підприємства»,

науковий керівник – викладач

Шкрабак В.Я.

ІІ тур учнівської олімпіади з основ економіки та податків,

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

23 квітня

2016р.

Верескун  К.– студентка групи Е-317 спеціальності «Економіка підприємства»,

науковий керівник – викладач

Шкрабак В.Я.

ІІ тур учнівської олімпіади з основ економіки та податків,

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

23 квітня

2016р.

Сідлецька Ю.А., студентка 1-го курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», науковий керівник – викладач Розвадовська І.Т.

Друга Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція

Художник Арон Бух – уродженець міста Бердичева

2016 рік

Казмін О.Г., студент 1-го курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», науковий керівник – викладач Розвадовська І.Т.

Друга Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція

Віталій Лонський – видатний тренер, педагог та особистість

2016 рік

Оленюк Д.О., студент 1-го курсу, спеціальність «Фінанси і кредит», науковий керівник – викладач Розвадовська І.Т.

Друга Житомирська обласна історико-краєзнавча конференція

Бердичівський хірург від Бога – Бей Микола Митрофанович

2016 рік

Михайлов Г.,

студент 3-го курсу, спеціальність «Розробка програмного забезпечення»,

науковий керівник

викладач

Тростянський Б.Г.

 

Х обласна олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 

 

травень

2016р.

Наконечний Є.,

Сопко О.,

Крижанівська В.

студенти 4-го курсу спеціальності «Технологія обробки матеріалів»,

науковий керівник

Рішан Т.С.

обласна Олімпіада зі спеціальних технічних дисциплін

Житомирський державний технологічний університет

 

травень

2016р.

Сорока М., 

студентка 2-го курсу, спеціальність «Економіка»,  науковий керівник

викладач Шкрабак В.Я.

Перший обласний конкурс творчих робіт «Житомирщина - моя мала Батьківщина»

 (м. Житомир ЖДТУ)

 

2016 рік

Ібатуліна  О.В., студентка 3-го курсу спеціальності  «Право»,

науковий керівник

викладач

Коржановська Л.М.

Науково-практична конференція

«Верховенство права; демократія та права людини  як основа українського конституційного ладу»

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 

 

листопад 2016р

Марчук К.О.,

студентка 3-го курсу  спеціальності «Право»,

науковий керівник викладач

Коржановська Л.М.

Науково-практична конференція

«Верховенство права; демократія та права людини  як основа українського конституційного ладу»

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 

 

листопад 2016р

Котенко С.В.,

студент 4-го курсу спеціальності «Право»,

науковий керівник

викладач

Коржановська Л.М.

Науково-практична конференція

«Верховенство права; демократія та права людини  як основа українського конституційного ладу»

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 

 

листопад 2016р

Задвернюк А.Р.

Ібатуліна  О.В., студентки 3-го курсу спеціальності  «Право»,

науковий керівник

викладач

Коржановська Л.М.

 

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Музеї Бердичівського краю: Історія та сучасність»

 

 

Культурно-освітній та економічний аспект реалізації нацистського « нового порядку» (на прикладі окупації м. Бердичева 1941-1944рр.)

 

15-16 листопада 2016р

 

Марчук К.О.,

студентка 3-го курсу  спеціальності «Право»,

науковий керівник викладач

Коржановська Л.М.

 

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Музеї Бердичівського краю: Історія та сучасність»

 

 

 

Політичне насильство як складова нацистського нового порядку  (на прикладі окупації м. Бердичева 1941-1944рр.)

15-16 листопада 2016р

 

Котенко С.В.,

студент 4-го курсу спеціальності «Право»,

науковий керівник

викладач

Посудевський В.Ц.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Музеї Бердичівського краю: Історія та сучасність»

 

 

Зародження Бердичівського театру: розвідки життя Антона Жмійовського

 

 

15-16 листопада 2016р

 

 

Рішан І.В., студент 2-го курсу спеціальності  «Розробка програмного забезпечення», науковий керівник

викладач

Розвадовська І.Т.

Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція

«Музеї Бердичівського краю: Історія та сучасність»

 

Чехи на Житомирщині

15-16 листопада 2016р

 

Команда БК ПЕП спеціальності "Право" 

Посудевський В.Ц.

Казміна О.В.

Обласний правничий турнір серед ВУЗ Житомирскої області, присвячений Всеукраїнському тижню права

 

листопад

2016 рік

 

 

 

 

Колліна А.,

групи Е-120,

науковий керівник

викладач

Чигрин В.В.

 

студентська обласна конференція ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації "Новизна в області фізики та загально технічних дисциплін". 

Житомирському автомобільно-дорожньому коледжі

"Графен та його використання"

17 травня 2017 року

Лотоцька А., група Е-318, науковий керівник

Данилюк Є.Є.

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», місто Вінниця ВТЕІ

 

квітень 2017р.

Руда К.,

група Л-433, спеціальність «Металургія», науковий керівник Барбелко Н.С.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Виплавка сталі в системі Al-Si

12 квітня 2017 р.

Руда Т.,

група Л-433, спеціальність «Металургія», науковий керівник Барбелко Н.С.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Інноваційні процеси в ливарному виробництві

12 квітня 2017 р.

Длугаш Є.,

група  Т-351,  спеціальність «Галузеве машинобудування », науковий керівник Барбелко Н.С.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Нові високоефективні методи обробки металів

12 квітня 2017 р.

Котенко С.В.,

група Ю-430, спеціальність «Право»,

наукові керівники

викладачі

Коржановська Л.М.,

Колісніченко Н.А.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Становлення театру в місті Бердичів

12 квітня 2017 р.

Задвернюк  А. , група Ю-332 спеціальність «Право»,

наукові керівники -

викладачі

Коржановська Л.М.,

Колісніченко Н.А.

 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Культурний, освітній та економічний аспекти реалізації нацистського

« нового порядку» під час окупації м. Бердичева.

12 квітня 2017 р.

Оленюк Д.О., 

група Ф-216 , спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник –

Колісніченко Н.А.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Методи стимулювання та ріст заробітної плати

12 квітня 2017 р.

Залюбовська В.,  

група Ф-216, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», науковий керівник –

Колісніченко Н.А.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

кафедра іноземних мов Житомирського державного технологічного університету

Шляхи підвищення прибутковості

12 квітня 2017 р.

Руда К.О.,

 Бабич В.О.,

Мацивіцький Д.В., Кулініч Л.Ю., група Л-4, спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів»

обласна олімпіада із спеціальних дисциплін

Житомирський державний технологічний університет

І місце

 

ІІ місце

ІІІ місце

12 квітня 2017р.

Мельник В.М.,

Кадасімчук Я.Б., Іванов А.С.,

Ургапов Е.М.,

спеціальності “Хімічне і нафтове машинобудування”

обласна олімпіада із спеціальних дисциплін

Житомирський державний технологічний університет

І місце

ІІ місце

 

ІІІ місце

12 квітня 2017р.

Панченко О.І.,

Мурашко В.С.,

Гончарук І.В.,

спеціальність «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”

обласна олімпіада із спеціальних дисциплін

Житомирський державний технологічний університет

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

12 квітня 2017р.

Авдєєв В.М., група П-118, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики в м. Житомир

учасник

 

студенти спеціальності «Бухгалтерський облік»,

кер. Андронюк Н.І.

Донецький Національний університет ім.. В.Стуса

(м. Вінниця)

регіональна облікова олімпіада «Я впевнено крокую у професійне майбутнє»