Освітньо-професійний ступінь – “Фаховий молодший бакалавр”

 

Кваліфікація – “Бухгалтер”

 

Термін навчання – 2р. 10міс.Професійна діяльність:

 • бухгалтерський облік, обліково-фінансово-економічна діяльність на промислових підприємствах, підприємствах сфери торгівлі, громадського харчування, сфери послуг; в бюджетних установах;
 • заповнення первинної документації, ведення регістрів обліку, участь у складанні фінансової та податкової звітності (робота під керівництвом головного бухгалтера).

 

Первинні посади: 

 • бухгалтер;
 • бухгалтер з обліку заробітної плати;
 • бухгалтер з обліку матеріалів;
 • бухгалтер з обліку розрахунків;
 • касир;
 • конторський службовець.

Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV р.а., з якими утворені навчальні комплекси та укладені угоди про співпрацю (навчання – за скороченим терміном; вступ – без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти): 

 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Вінницький економічний університет;
 • Буковинська державна фінансова академія (м. Чернівці)

 

Обирайте спеціальність "Облік і оподаткування"

 

Якщо Ви хочете володіти світом, вам треба володіти економічною інформацією бізнесу. Бухгалтерський облік - це мова бізнесу.

 

Бухгалтер – одна з престижних та найчисленніших професій. Саме бухгалтер – сумлінний читач законодавчих актів, стандартів бухгалтерського обліку. Він – економіст-аналітик з питань матеріальних, фінансових ресурсів, заробітної плати, ціноутворення, тонкий психолог, дипломат.

 

У наш час бухгалтер – це оптимістично налаштована особистість, людина з чіткими і високими життєвими цілями, інтелектуально і емоційно розвинена, з вищою освітою (а то і двома), знанням іноземних мов і добрим смаком. Це людина, яка проявляє стійкість перед стресами і витривалість у напруженому робочому графіку, для якої робота з цифрами – не рутина, а покликання.

 

Високий конкурентоспроможний рівень підготовки забезпечує колектив висококваліфікованих педагогів, який навчає:

 •     використовувати сучасні інформаційні технології бухгалтерського та податкового обліку, контролю і аналізу;
 •     використовувати сучасну комп'ютерну техніку;
 •     раціонально оподатковувати доходи та організовувати їх облік;
 •     вибирати раціональну форму ручного і автоматизованого ведення бухгалтерського обліку;
 •     бізнес - плануванню діяльності підприємства;
 •     отриманню, зберіганню та використанню облікової інформації;
 •     основним методологічним та організаційним принципам ведення облікового процесу;
 •     керівництву обліком на рівні держави, галузі, підприємства;
 •     спілкуванню з аудиторами і ревізорами.