Освітньо-професійний ступінь – “Фаховий молодший бакалавр”

 

Кваліфікація – “Економіст”

 

Термін навчання – 2р. 10міс.

 

Професійна діяльність:

 • планово – економічна, організаційно – управлінська діяльність Aна підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності.

 Первинні посади:

 • економіст з планування ;
 • економіст з матеріально – технічного постачання;
 • економіст із збуту;
 • технік з нормування праці;
 • технік з планування;
 • технік з праці.

Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV р.а., з якими утворені навчальні комплекси та укладені угоди про співпрацю (навчання – за скороченим терміном; вступ – без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти):

 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Вінницький економічний університет;
 • Буковинська державна фінансова академія (м. Чернівці)

 

Про спеціальність «Економіка»

 

Призначення молодшого спеціаліста:

 

        Призначення молодшого спеціаліста з економіки визначається тим, що це фахівець з високим рівнем фахової освіти, підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

 

 Вид діяльності фахівців з вирішення професійних завдань: 

 • Бере участь у підготовці перспективних і річних планів підприємства.
 • Бере активну участь у техніко-економічному обгрунтуванні освоєння нових видів продукції, нової техніки, прогресивних технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів.
 • Розробляє техніко-економічні нормативи матеріальних і трудових затрат для визначення собівартості продукції.
 • Розробляє планово-розрахункові ціни на основні види сировини, матеріалів, палива, енергії.
 • Складає калькуляцію товарної продукції і проекти цін на продукцію.
 • Веде облік виконаних планових завдань по підприємству.
 • Складає періодичну звітність.
 • Здійснює комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства.