Освітньо-професійний ступінь – “Фаховий молодший бакалавр”

 

Кваліфікація – “Фінансист”

 

Термін навчання – 2р. 10міс.

 

Професійна діяльність:

 • Фінансово-економічна діяльність органах державної податкової служби України, фінансових управліннях державних адміністрацій в областях, фінансових відділах державної адміністрації у районі, виконкому міської ради народних депутатів, держказначействі, бюджетних установах, централізованих бухгалтеріях охорони здоров’я та освіти, страхових компаніях, органах соціального захисту населення, на підприємствах, в організаціях різних організаційно-правових форм господарювання і видів власності галузей народного господарства.

Первинні посади:

 • Фінансист;
 • Бухгалтер;
 • касир (касир-експерт);
 • інспектор (інспектор податкової служби; інспектор з питань соціальної допомоги і інші державні інспектори).

Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV р.а., з якими утворені навчальні комплекси та укладені угоди про співпрацю (навчання – за скороченим терміном; вступ – без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти):

 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Вінницький економічний університет;
 • Буковинська державна фінансова академія (м. Чернівці)

 

Обирайте спеціальність "Фінанси і кредит"

 

Перевага цієї спеціальності у тому, що у випускників більш широка сфера працевлаштування. Вони призначені для роботи у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, управліннях інкасації, бюджетних установах, комерційних банках, на підприємствах різних форм власності.

 

Майбутні спеціалісти одержують ґрунтовані знання з бухгалтерського та банківського обліку, фінансів, економіки підприємств, грошей та кредиту, професійної іноземної мови, менеджменту, маркетингу, кредитування і розрахунків, страхування, податкової системи, інформатики та комп'ютерної техніки.

 

Високий конкурентоспроможний рівень підготовки забезпечує колектив висококваліфікованих педагогів, який навчає:

 •      вести бухгалтерський облік з врахуванням сучасних вимог;
 •      складати та перевіряти документи, проводити їх бухгалтерське опрацювання, вести облікові регістри;
 •      складати бухгалтерську (фінансову) звітність;
 •      оформляти документи з фінансування, оподаткування та кредитування;
 •      працювати з комп'ютерною технікою та використовувати сучасні інформаційні технології;
 •      аналізувати роботу підприємства та вносити пропозиції щодо її організації;
 •      як досягти високих результатів діяльності підприємства;
 •      як орієнтуватися в потоках інформації та ефективно її використовувати;
 •      як досягти успіху на ринку праці;
 •      податкової грамотності.