Освітньо-кваліфікаційний рівень – “Молодший спеціаліст”

 

Кваліфікація – “Інструктор–методист з фізичного виховання”

 

Термін навчання – 2р. 10міс. 

Професійна діяльність:

 

 • освітньо-педагогічна та  фізкультурно-оздоровча робота;
 • фізична культура, фізичне виховання  різних верств населення;
 • навчально-тренувальна робота.

 

Первинні посади:

 

 • інструктор - методист з фізичної культури;
 • інструктор - методист з лікувальної фізичної культури;
 • інструктор - методист з виробничої гімнастики;
 • інструктор - методист з туризму;
 • тренер з базових видів спорту;
 • вчитель фізичного виховання;
 • вчитель основ безпеки життєдіяльності у початковій школі.

 

 

Вищі навчальні заклади ІІІ-ІVр.а., з якими утворені навчальні комплекси та укладені угоди про співпрацю (навчання - за скороченим терміном; вступ - без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти):

 

 • Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Франка;
 • Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. Г. Сковороди;
 • Львівський державний університет фізичної культури;
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

 

Про спеціальність

У 2006 році в коледжі відкрито спеціальність фізичне виховання. Спеціальність пройшла акредитацію в  2009 році

Ліцензований обсяг студентів 30 осіб денної форми. Державне замовлення становить щорічно в межах 50 -70%.

З моменту заснування спеціальності коледж підготовив більше 110 випускників молодших спеціалістів, більша частина яких продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації. Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання в названих закладах на III-IV курсах.

     У процесі навчання студент вищого навчального закладу фізкультурного профілю виконує навчальний план, який передбачає оволодіння професійно важливими блоками знань, умінь і навичок, зокрема із:

— спеціальних теоретичних дисциплін (фізичне виховання, підготовка спортсменів, організація оздоровчо-спортивної роботи);

—  медико-біологічних дисциплін (анатомія, фізіологія, біомеханіка, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура);

—  загально гуманітарних дисциплін (історія, філософія, естетика, економіка);

—  психолого-педагогічних дисциплін (психологія, педагогіка, педагогічна майстерність, прикладна психологія);

—  навичок науково-дослідної роботи;

—  навичок організаційно-педагогічної, спортивної і організаційної роботи;

—  підвищення рівня власної спортивної підготовленості. Фахівець фізичного виховання повинен знати і вміти застосовувати на практиці:

— норми раціонального рухового режиму осіб усіх категорій;

—  медико-біологічне обґрунтування використання засобів і методів фізичного виховання;

—  педагогічні і медичні методи контролю за процесом фізичного виховання і фізичної підготовки;

— механізми розвитку фізичних якостейі формування рухових навичок;

— особливості проведення занять фізичною культурою з особами різного віку, статі, соціального стану, фізичного розвитку тощо;

—  санітарно-гігієнічні вимоги і вимоги щодо безпеки проведення занять фізичними вправами;

— вміння надати першу медичну допомогу в разі травмування;

—  структуру і зміст управлінської діяльності в галузі фізичної культури;

—  демонстрацію техніки виконання фізичних вправ;

—   оперування нормативно-правовими знаннями в галузі фізичної культури;

— мати достатній рівень фізичної підготовленості й володіти навичками страхування.

Практика проходить в загальноосвітніх школах міста Бердичева  та району, спортивних школах міста Бердичева.

 

Навчально-виховний процес у коледжі за спеціальністю «Фізична культура і спорт» здійснює висококваліфікований педагогічний колектив у складі якого працюють 8 штатних викладачів, та 3 викладача сумісника. Серед яких:

-  кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

-  старший викладач 2 особи;

-  викладачів вищої категорії 5осіб;

-  викладачів-магістрів – 2 особи;

-  заслужений тренер України з легкої атлетики.

 

Матеріально-технічна база спеціальності.

Спеціальність «Фізична культура і спорт» забезпечена двома спортивними залами, тренажерним залом, спортивним майданчиком, навчальними аудиторіями, кабінетами, інформаційним центром, бібліотекою, заняття з плавання проходять  в міському плавальному басейні. Навчання проводиться в окремому корпусі №3.

Навчальний процес забезпечений технічними засобами. Приміщення оформлені сучасним дизайном.

 

Форма, терміни навчання та вступні випробування.

 

Денна форма навчання (на базі 9, 10 класів) - 2р.10міс.

 • Українська мова (диктант)
 • Фізична культура (творчий конкурс)

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Студентам-юнакам надається відстрочка від призову до Збройних Сил України на час навчання в коледжі.

 

 


Матеріально-технічна база коледжу для підготовки спеціалістів – в галузі фізичного виховання та спорту складається з двох спортивних залів (загальної площею 450 м2)


Тренажерна зала


Спортивний майданчик

 


Заняття з плавання проходять в міському плавальному басейні


Аудиторії для теоретичних занять