Спеціальність “Фізична культура і спорт”

 

Освітньо-професійний ступінь – “Фаховий молодший бакалавр”

Кваліфікація - “Інструктор – методист з фізичного виховання”

Термін навчання – 2 роки 10 місяців після базовою загальної освіти і 1 рік 10 місяців після повної загальної середньої освіти .

Професійна діяльність:

 

 • освітньо-педагогічна та  фізкультурно-оздоровча робота;
 • фізична культура, фізичне виховання  різних верств населення;
 • навчально-тренувальна робота.

 

Первинні посади:

 

 • інструктор - методист з фізичної культури;
 • інструктор - методист з лікувальної фізичної культури;
 • інструктор - методист з виробничої гімнастики;
 • інструктор - методист з туризму;
 • тренер з базових видів спорту;
 • вчитель фізичного виховання;
 • вчитель основ безпеки життєдіяльності у початковій школі.

 

Узагальнений об'єкт діяльності - діти, підлітки, молоді люди, дорослі, особи похилого віку, фізкультурно-масова, освітньо-педагогічна робота серед різних груп населення

У процесі навчання студент вищого навчального закладу фізкультурного профілю виконує навчальний план, який передбачає оволодіння професійно важливими блоками знань, умінь і навичок, зокрема із:

— спеціальних теоретичних дисциплін (фізичне виховання, підготовка спортсменів, організація оздоровчо-спортивної роботи);

—  медико-біологічних дисциплін (анатомія, фізіологія, біомеханіка, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура);

—  загально гуманітарних дисциплін (історія, філософія, естетика, економіка);

—  психолого-педагогічних дисциплін (психологія, педагогіка, педагогічна майстерність, прикладна психологія);

—  навичок науково-дослідної роботи;

—  навичок організаційно-педагогічної, спортивної і організаційної роботи;

—  підвищення рівня власної спортивної підготовленості.

Фахівець фізичного виховання повинен знати і вміти застосовувати на практиці:

— норми раціонального рухового режиму осіб усіх категорій;

— медико-біологічне обґрунтування використання засобів і методів фізичного виховання;

— педагогічні і медичні методи контролю за процесом фізичного виховання і фізичної підготовки;

— механізми розвитку фізичних якостей і формування рухових навичок;

— особливості проведення занять фізичною культурою з особами різного віку, статі, соціального стану, фізичного розвитку тощо;

— санітарно-гігієнічні вимоги і вимоги щодо безпеки проведення занять фізичними вправами;

— вміння надати першу медичну допомогу в разі травмування;

— структуру і зміст управлінської діяльності в галузі фізичної культури;

— демонстрацію техніки виконання фізичних вправ;

— оперування нормативно-правовими знаннями в галузі фізичної культури;

— мати достатній рівень фізичної підготовленості й володіти навичками страхування.

Практика проходить в загальноосвітніх школах міста Бердичіва  та району, спортивних школах міста Бердичіва.

 

Вищі навчальні заклади ІІІ-ІVр.а., з якими утворені навчальні комплекси та укладені угоди про співпрацю (навчання - за скороченим терміном; вступ - без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти):

 

 • Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Франка;
 • Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. Г. Сковороди;
 • Львівський державний університет фізичної культури.

 

Про спеціальність

У 2006 році в коледжі відкрито спеціальність фізичне виховання. Спеціальність пройшла акредитацію в 2014 році

Ліцензований обсяг студентів 30 осіб денної форми. Державне замовлення становить щорічно в межах 50 -70%.

З моменту заснування спеціальності коледж підготовив більше 300 випускників молодших спеціалістів, більша частина яких продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації.

Навчально-виховний процес у коледжі за спеціальністю «Фізична культура і спорт» здійснює висококваліфікований педагогічний колектив у складі якого працюють 7 штатних викладачів, та 3 викладача сумісника. Серед яких:

-  кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

-  викладачів вищої категорії 2 особи;

-  викладачів-магістрів – 3 особи;

-  заслужений тренер України з легкої атлетики.

 

Матеріально-технічна база спеціальності.

Для підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту коледж має сучасну матеріально-технічну базу: два спортивних зала, тренажерна зала для занять атлетизмом, спортивним майданчиком, навчальними аудиторіями, кабінетами, інформаційним центром, бібліотекою, заняття з плавання проходять  в міському плавальному басейні.

Навчальний процес забезпечений технічними засобами.

 

Дисципліни які вивчаються під час навчання на спеціальності

ІІ курс

Українська мова

Українська література

Математика

Історія України

Іноземна мова (за ПС)

Основи правознавства

Анатомія людини

Вступ у спеціальність

Історія фізичної культури

Теорія і методика фізичного виховання

Теорія та методика спортивних та рухливих ігор

Теорія і методика легкої атлетики

Музична ритміка і хореографія

Підвищення спортивної майстерності

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Фізіологія людини

Біохімія

Безпека життєдіяльності

Охорона праці

Педагогіка

Психологія

Теорія і методика гімнастики

Теорія та методика плавання

Пропедевтична практика

ІІІ курс

Іноземна мова (за ПС)

Основи філософських знань

Культурологія

Економічна теорія

Фізіологія людини

Біохімія

Масаж

Екологія

Теорія і методика фізичного виховання

Теорія і методика гімнастики

Теорія і методика легкої атлетики

Теорія і методика спортивних і рухливих ігор

Теорія і методика плавання

Соціологія

Масаж

Гігієна та гігієна фізичних вправ

Основи біомеханіки та біомеханічного аналізу

Туризм і спортивне орієнтування

Теорія і методика атлетизму

Теорія і методика спортивних двобоїв

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Підвищення спортивної майстерності

Педагогічна практика у молодшій школі

Тренерська практика

 

Студенти мають змогу підвищувати свою спортивну майстерність у секціях з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, спортивних єдиноборств.

Форма, терміни навчання та вступні випробування.

 

Денна форма навчання (на базі 9, 10 класів) - 2р.10міс.

 

 • Українська мова (диктант)
 • Фізична культура (творчий конкурс)

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.