Освітньо-професійний ступінь – “Фаховий молодший бакалавр”

 

Кваліфікація – “Юрист”

 

Термін навчання – 3р. 10міс.

 

Професійна діяльність:

 • Правова діяльність в органах юстиції, внутрішніх справ, державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, РАГС, судах, нотаріаті, юридичній та кадровій службі підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Первинні посади:

 • юрисконсульт, радник;
 • помічник судді господарського суду;
 • архіваріус;
 • секретар судового засідання; секретар суду;
 • секретар колегії судової;
 • секретар правління;
 • державний виконавець;
 • судовий розпорядник;
 • інспектор з кадрів;
 • інспектор митниці;
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • дізнавач, помічник дільничого інспектора міліції.

Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV р.а., з якими утворені навчальні комплекси та укладені угоди про співпрацю (навчання – за скороченим терміном; вступ – без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти):

 • Київський університет права Національної Академії Наук України.
 • Хмельницький університет регіонального управління та права;
 • Київський університет  туризму, економіки та права.

 

Про спеціальність «Право»

 

Підготовка фахівців за спеціальністю  «Право» здійснюється з 1997 року на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України від 22.10.1996 р.  Ліцензований обсяг студентів 60 осіб денної форми, 45 – заочної форми навчання. Державне замовлення становить щорічно в межах 30 - 50 %.

З моменту заснування спеціальності коледж підготовив більше 600 випускників молодших спеціалістів, більша частина яких продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації. Коледж уклав договори про підготовку фахівців за скороченим терміном навчання з Київським університетом права НАН України, Хмельницьким університетом регіонального управління та права, Київським університетом туризму, економіки та права.

Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання в названих закладах на III-IV курсах.

Навчально-виховний процес у коледжі за спеціальністю «Правознавство» здійснює висококваліфікований педагогічний колектив у складі якого працюють 16 штатних викладачів. Серед яких:

-  Викладачів вищої категорії 10 осіб;

-  Викладачів-магістрів – 2 особи;

-  Викладачів, нагороджених МОН України – 2 особи;

-  Викладачів, що навчаються в аспірантурі – 3 особи.

          Випускаючу циклову комісію очолює Посудевський Валерій Цезарович, педагогічний стаж 32 роки.

Студенти спеціальності вивчають всі галузі права: конституційне право, адміністративне право, цивільне та сімейне право, цивільний процес, трудове право, кримінальне право та кримінальний процес, фінансове право, екологічне право, міжнародне право та інші. Практика проходить в судових та правоохоронних органах, в юридичних відділах підприємств та організацій різних форм власності.

 

Матеріально-технічна база спеціальності:

 

Спеціальність «Право» забезпечена навчальними аудиторіями, кабінетами, інформаційним центром, бібліотекою.

Навчання юристів проводиться в окремому корпусі №3. Навчальний процес забезпечений технічними засобами. Приміщення оформлені сучасним дизайном.