Освітньо-професійний ступінь – “Фаховий молодший бакалавр”

 

Кваліфікація – “Технік-програміст”

 

Термін навчання – 3р. 10міс.

 

 Здобуваючи в коледжі кваліфікацію програміста студенти вивчають мови програмування та різні методики програмування, найбільш поширені операційні системи, особливості конструювання програмного забезпечення, характеристики обчислювальної техніки, організацію комп’ютерних мереж, особливості розробки WEB-застосувань, WEB-дизайн.

 

  Молодший спеціаліст-програміст підготовлений для роботи в установах, закладах і підприємствах різних форм власності, професійна діяльність його лежить у сфері розроблення програмного забезпечення, розробці стандартного програмного забезпечення та його впровадження.

 

Після закінчення навчання молодший спеціаліст – програміст буде вміти:

 1. Складати програмну документацію, розрахувати трудомісткість та вартість розробленого програмного забезпечення;
 2. Аналізувати архітектуру конкретної ЕОМ;
 3. Вибирати мову програмування для реалізації конкретної задачі;
 4. Розробляти алгоритми розв’язання різних класів задач;
 5. Створювати і експлуатувати локальні мережі персональних комп’ютерів;
 6. Розроблти та відлагоджувати розроблене програмне забезпечення;
 7. Розрахувати вартість інформаційних послуг;
 8. Вибирати конфігурацію персонального комп’ютера стосовно розв’язуваної задачі;
 9. Працювати з базами даних.

Первинні посади:

 • технік-програміст;
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV р.а., з якими утворені навчальні комплекси та укладені угоди про співпрацю (навчання – за скороченим терміном; вступ – без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти):

 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Тернопільський національний технічний університет  ім. І.Пулюя;
 • Тернопільський національний економічний університет.

 

Єдина міжнародна мова – це мова програмування!

Єдині міжнародні знання – це інженерні знання!

Це дійсно універсальні знання, з якими ви зможете працювати і на міжнародні компанії!