Бібліотечна справа

 

 З першого дня заснування технікуму почала свою роботу бібліотека. Фонд бібліотеки нараховував лише декілька тисяч томів, але постійно поповнювався в 1932 році складав 16 тис. томів, а в 1941 році він складав 40 тис. друкованих одиниць. Бібліотека мала навчальну, політичну і художню літературу в необхідній кількості.

Після Великої Вітчизняної війни фонд бібліотеки почав формуватися заново. Вже до 1948 року фонд налічував 5571 екз. Інтерес до читання, до літератури був дуже великий. Згадують колишні викладачі: "Ми та учні з охотою приносили в технікум книги і ділилися один з одним новинками літератури. Найдорожчим подарунком була книжка. За успіхи в навчанні і роботі преміювали книгами".

З 1949 року бібліотеку очолювала Кудасова Р.М. Вона учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджена медалями та відзнаками. В цей час створюються алфавітний та систематичний каталоги, започаткувалася база нормативної літератури, яка дала можливість створити фонд технічної літератури.

Але час не стоїть на місці. В 1986 році бібліотеку очолює завідуюча Іванченко Т.Г. Комплектування бібліотеки проходить в усіх напрямах. Навчальний процес забезпечений необхідною навчально-довідковою літературою. В наш час, в зв'язку з відкриттям нових спеціальностей, бібліотека придбала значну кількість нової літератури та постійно поповнює свій фонд, намагаючись задовільнити всі запити читачів. На теперішній час фонд бібліотеки становить близько 70 тис. примірників. До послуг читачів довідкова, методична література з організації навчального процесу, виховної роботи, самостійної роботи студентів, інструкції для проведення лабораторних та практичних робіт з різних предметів.

В сучасних умовах зростає потреба забезпечення викладачів і студентів новою сучасною літературою на державній мові, сучасними методичними розробками, які б відповідали існуючим програмам навчального процесу. Попри всі труднощі, велика увага приділяється придбанню нової державної літератури. При комплектуванні літератури застосовують різні форми роботи зі збору даних:

  • аналіз замовлень за тематичними планами;
  • усне опитування;
  • відслідковування нових надходжень в книжкові магазини;
  • міжбібліотечний обмін.

  Бібліотека регулярно отримує різні періодичні видання за спеціальностями. В цей час бібліотека розміщується в головному корпусі коледжу, у трьох кімнатах. Бібліотечним обслуговуванням охоплені студенти денного і заочного відділень, викладачі і співробітники - всього 1970 читачів. Відвідувачі бібліотеки мають змогу працювати в просторій добре освітленій залі, де вони мають можливість поринути в дивовижний світ пізнання своєї професії, в коледжі. Тут уважні бібліотекарі підберуть літературу з різних тем, відшукують відомості і фактичні матеріали, необхідні читачу.

Поліпшенню знань студентів сприяє дієвий довідково-бібліографічний апарат. Кваліфіковані працівники допоможуть читачам в пошуках необхідної інформації, використовуючи алфавітний і систематичний каталоги, систематичну картотеку публікацій з періодичних видань; виконують індивідуальні бібліографічні запити на суспільно-політичну, історичну, загальноосвітню тематику. Особлива увага приділяється при підборі інформації з спеціальних, професійно-орієнтованих дисциплін. Крім того, проводяться "Дні інформації", огляди новинок літератури, складаються списки нових надходжень літератури. Проводяться постійно діючи книжкові виставки.

Бібліотека живе повноцінним життям коледжу, бере участь в загальних заходах. Одним з факторів оволодіння багатством духовної спадщини, прищеплення юнацтву навичок культури читання і спілкування є бібліотечні бесіди, які проводяться на початку навчального року із студентами нового набору.

Започатковано проведення презентацій книг, написаних викладачами нашого коледжу. Працівники бібліотеки Шеленгівська М.Ю. и Казміна О.В. постійно вивчають і впроваджують в практику передовий досвід інших бібліотек.