Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00220032.

1.3. Місцезнаходження: 13300, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Шафранський Станіслав Леонідович, заступник директора з господарської роботи, 13300, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а, тел./ факс. (04143) 2-00-67, bcpep@mail.ru.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі:03.12.2015 року.

 

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого опалення); код згідно ДК 016:2010 35.30.1.

Лот №1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого опалення для населення).

Лот №2 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого опалення для бюджетних установ).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1300 Гкал:

Лот №1 - 400 Гкал.

Лот №2 - 900 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот №1 - гуртожиток Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права», 13300, м. Бердичів, вул. Вінницька, 48.

Лот №2 - Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права», 13300, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2-а.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016 року.

 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго».

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32794899.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 13312, м. Бердичів, вул. Шевченка, 23, тел. (04143) 4-75-13.

 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:

Відносини, пов’язані з виробництвом, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання регулюється Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV  (із змінами та доповненнями). Відповідно до цього Закону та Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875 від 24.06.2004 на виконання постанов КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21.07.2005 № 630 та «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» від 03.10.2007р. № 1198 Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» здійснює централізоване постачання теплової енергії всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Згідно Закону України «Про природні монополії» Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії.

Крім того, частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Пунктом 7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» встановлено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua). Так відповідно до пункту 304 Зведеного переліку суб'єктів природних монополій, Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Ст. 19 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-ІV передбачено, що діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності. Споживач або суб'єкт теплоспоживання має право вибирати (змінювати) теплопостачальну організацію, якщо це технічно можливо.

Відповідно до існуючих схем теплопостачання м. Бердичева, забезпечення тепловою енергією об’єктів Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» здійснюється від мереж, що знаходяться на балансі Комунального підприємства «Бердичівтеплоенерго». Технічна можливість теплопостачання від інших мереж відсутня.

Не укладення договору на закупівлю послуг з централізованого постачання теплової енергії для Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» з Комунальним підприємством «Бердичівтеплоенерго» призведе до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, а також до створення загрози зриву опалювального сезону. Відключення від систем теплозабезпечення, може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування об’єктів життєзабезпечення.

На підставі вищевизначеного, з метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідно укласти договір з Комунальним підприємством «Бердичівтеплоенерго»  про закупівлю пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого опалення).

 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

Закон України «Про природні монополії»;

Пункт 304 Зведеного переліку суб'єктів природних монополій;

Ліцензія на виробництво теплової енергії;

Ліцензія на постачання теплової енергії;

Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                    А.В.Гнатишин