ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 8  від  12 січня 2016 року

 

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00220032.

1.3. Місцезнаходження: 13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Шафранський Станіслав Леонідович, заступник директора з господарської роботи, 13300, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а, тел./ факс. (04143) 2-00-67, [email protected]mail.ru.

 

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування: енергія електрична; код згідно ДК 016:2010 35.11.1.

Лот №1 – енергія електрична (для населення);

Лот №2 - енергія електрична (для бюджетних установ).

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот №1 – 180 000 кВт;

Лот №2 – 120 000 кВт.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот №1 - гуртожиток Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права», 13300, м. Бердичів, вул. Вінницька, 48.

Лот №2 - Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права», 13300, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2-а.

2.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016 року.

 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася  інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: www. bcpep.org.ua.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №241685, "ВДЗ" №395 від 08.12.2015.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №241685/1 від 08.12.2015

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 247713, ВДЗ №401 від 16.12.2015.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №003474, ВДЗ №3 від 06.01.2016.

 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 10.12.2015

 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 11.12.2015 9:00,        Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»; 10014, Житомирська область, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8.

 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 365 000,00 (триста шістдесят  п’ять тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ):

Лот №1 – 145 000, 00 (сто сорок п’ять тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ);

Лот №2  - 220 000, 00 (двісті двадцять  тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ).

 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 22048622.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 10014, Житомирська область, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, телефон, телефакс:(022) 40-20-59, 40-20-44..

 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 29.12.2015  року;

Лот №1 – 145 000, 00 (сто сорок п’ять  тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ);

Лот №2  - 220 000, 00 (двісті двадцять  тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ).

 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі:-.

 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”: Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 16 Закону Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

 

11. Інша інформація:

 

11.1. Процедуру застосовано на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

 

11.2. Причини та обставини, якими керувався Замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника та обґрунтування її вибору:

Послуги з постачання енергії електричної коледжу надає Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», згідно існуючих схем у м. Бердичеві та згідно своєї мережі, яка знаходиться на території коледжу. Технічна можливість постачання енергії електричної від інших мереж відсутня.

Згідно Закону України «Про природні монополії» Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Крім того, частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Пунктом 7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» встановлено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua). Так відповідно до пункту 76 Зведеного переліку суб'єктів природних монополій, ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» займає монопольне становище на ринку передачі та розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Не заключення договору про закупівлю енергії електричної для потреб Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» призведе до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків. Відключення від систем енергозабезпечення, може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування об’єктів життєзабезпечення.

На підставі вищевизначеного, з метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідно укласти договір з Публічним акціонерним товариством «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» про закупівлю електроенергії, виробленої електростанціями загального користування.

 

11.3. У договорі про закупівлю сторони погодили, що оплата товару, відбуватиметься за діючими на день поставки тарифами (цінами), що відповідно не вважатиметься зміною істотних умов договору про закупівлю, у разі, якщо сума визначена у договорі не змінюватиметься (листи Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 20.01.2012 №3302-04/2014-06, від 29.02.2012 №3302-04/7500-06 та від 07.03.2012 №3302-04/8710-12).

 

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

Головний бухгалтер,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

Бойчук А.А.

 

_____________________

(підпис)

 

Бухгалтер

Боголюб  М.А.

 

_____________________

(підпис)

 

Інженер із застосування комп’ютерів

Тростянський О.Б.

 

_____________________

(підпис)

 

Юрисконсульт

Колесник А.І.

 

_____________________

(підпис)

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з виховної роботи

Гнатишин А.В.                                                                                       ______________________        

                                                                                                                                (підпис)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів, 

Заступник директора з господарської роботи

Шафранський С.Л.

 

 

_____________________

(підпис)