ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 9 від  12 січня 2016 року

 

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00220032.

1.3. Місцезнаходження: 13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Шафранський Станіслав Леонідович, заступник директора з господарської роботи, 13300, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а, тел./ факс. (04143) 2-00-67, [email protected]mail.ru.

 

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого опалення); код послуг згідно ДК 016:2010 35.30.1.

Лот №1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого опалення для населення).

Лот №2 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого опалення для бюджетних установ).

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1300 Гкал:

Лот №1 - 400 Гкал.

Лот №2 - 900 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот №1 - гуртожиток Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права», 13300, м. Бердичів, вул. Вінницька, 48.

Лот №2 - Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права», 13300, м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2-а.

2.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016 року.

 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася  інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: www. bcpep.org.ua.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №241694, "ВДЗ" №395 від 08.12.2015.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №241694/1 від 08.12.2015

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 247719, ВДЗ №401 від 16.12.2015.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №003507, ВДЗ №3 від 06.01.2016.

 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 10.12.2015.

 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 11.12.2015, 16:00, Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго»; 13312, м. Бердичів, вул. Шевченка, 23.

 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):   1765 000, 00 (один мільйон сімсот шістдесят п’ять  тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ):

Лот №1 - 275 000,00 (двісті сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ);

Лот №2 - 1 490 000, 00 (один мільйон чотириста дев’яносто  тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ).

 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго».

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32794899.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 13312, м. Бердичів, вул. Шевченка, 23, телефон, телефакс:(04143) 4-75-13.

 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 29.12.2015  року;

Лот №1 - 275 000,00 (двісті сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ);

Лот №2 - 1 490 000, 00 (один мільйон чотириста дев’яносто  тисяч) гривень 00 копійок (з ПДВ).

 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі:-.

 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”: Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 16 Закону Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

 

11. Інша інформація:

 

11.1. Процедуру застосовано на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

 

11.2. Причини та обставини, якими керувався Замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника та обґрунтування її вибору:

Відносини, пов’язані з виробництвом, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання регулюється Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV  (із змінами та доповненнями). Відповідно до цього Закону та Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875 від 24.06.2004 на виконання постанов КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21.07.2005 № 630 та «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» від 03.10.2007р. № 1198 Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» здійснює централізоване постачання теплової енергії всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Згідно Закону України «Про природні монополії» Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії.

Крім того, частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Пунктом 7 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» встановлено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua). Так відповідно до пункту 304 Зведеного переліку суб'єктів природних монополій, Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Ст. 19 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-ІV передбачено, що діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності. Споживач або суб'єкт теплоспоживання має право вибирати (змінювати) теплопостачальну організацію, якщо це технічно можливо.

Відповідно до існуючих схем теплопостачання м. Бердичева, забезпечення тепловою енергією об’єктів Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» здійснюється від мереж, що знаходяться на балансі Комунального підприємства «Бердичівтеплоенерго». Технічна можливість теплопостачання від інших мереж відсутня.

Не укладення договору на закупівлю послуг з централізованого постачання теплової енергії для Державного вищого навчального закладу «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» з Комунальним підприємством «Бердичівтеплоенерго» призведе до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, а також до створення загрози зриву опалювального сезону. Відключення від систем теплозабезпечення, може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування об’єктів життєзабезпечення.

На підставі вищевизначеного, з метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідно укласти договір з Комунальним підприємством «Бердичівтеплоенерго»  про закупівлю пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого опалення).

 

11.3. У договорі про закупівлю сторони погодили, що оплата товару, відбуватиметься за діючими на день поставки тарифами (цінами), що відповідно не вважатиметься зміною істотних умов договору про закупівлю, у разі, якщо сума визначена у договорі не змінюватиметься (листи Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 20.01.2012 №3302-04/2014-06, від 29.02.2012 №3302-04/7500-06 та від 07.03.2012 №3302-04/8710-12).

 

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

Головний бухгалтер,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

Бойчук А.А.

 

_____________________

(підпис)

 

Бухгалтер

Боголюб  М.А.

 

_____________________

(підпис)

 

Інженер із застосування комп’ютерів

Тростянський О.Б.

 

_____________________

(підпис)

 

Юрисконсульт

Колесник А.І.

 

_____________________

(підпис)

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з виховної роботи

Гнатишин А.В.                                                                                       ______________________        

                                                                                                                                (підпис)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів, 

Заступник директора з господарської роботи

Шафранський С.Л.

 

 

_____________________

(підпис)