Виховна робота 2020-2021

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

                                                                                             Директор коледжу

____________І.О. Демусь

31 серпня 2020 року

 

ГРАФІК

чергування викладачів коледжу в першому семестрі

2020-2021 навчального року

 

ВЕРЕСЕНЬ

01.09. – 05.09.        КОСЮЧЕНКО О.М., ЛАТЮК А.А.

07.09 –  12.09.         КОРЕНІВСЬКИЙ  В.В., ЗІЛІНСЬКА Т.Л.

14.09 –  19.09.        ЗАМЕГА О.В., СИНЕЛЬНИКОВА Т.В.

21.09. – 26.09.        РАДЧУК В.В., РАДЧУК В.М.

 

 

ЖОВТЕНЬ

28.09. – 03.10.        ВОЛОШИН П.Ф., ВОЛОШИНА З.П.

05.10. – 10.10.        НІКІТОВ А.В., ДАНИЛЮК Є.Є.

12.10. – 17.10.        КОРЖАНОВСЬКА Л.М., КУКСА С.П.

     19.10. – 24.10.        КЛІМОВА С.О., ТАРАСЮК В.В.

26.10. – 31.10.        МУРЕВИЧ Ю.Л., ПАНАРІН С.О.

 

ЛИСТОПАД

02.11. – 07.11.        АНДРІЙЧУК І.І., ПІНЧУК О.М.

09.11. – 14.11.        ЧАЙЛО В.М., БЕЙ В.М.

16.11. – 21.11.        РІШАН Т.С.,СОРОКА М.О.

23.11. – 28.12.        БЕРКУТ Л.П., ДЕМЧУК М.К.

 

ГРУДЕНЬ

30.11. – 05.12.        РЕМБАЛОВИЧ В.А., РЕМБАЛОВИЧ Л.Л.

07.12. – 12.12.        КОЛІСНІЧЕНКО Н.А., БУЛГАР М.П.

21.12 – 26.12.         ГРУБСЬКА Ю.В., ДРЕМЛЮГА С.П.

28.12. – 31.12.        ГОЛОМБІЄВСЬКИЙ В.А.,  ЖІБРІЦЬКА Т.В.

 

Заступник директора

з виховної роботи                                                                                                                               Б. В. Марковський  

                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_________І.О.Демусь

                                                                                                            31 серпня 2020  р.

Г Р А Ф І К

чергування викладачів у гуртожитку коледжу

в першому семестрі  2020-2021 н.р.

 

Черговий викладач

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Число

Число

Число

Число

Бакановський І.Г.

1

1

1

1

Б е й  В.М.

2

2

2

2

Булгар М.П.                      

3

3

3

3

Гнатишин А.В.

4

4

4

4

Голомбієвський В.А.

5

5

5

5

Волошин П.Ф.

6

6

6

6

Дремлюга  С.П.

7

7

7

7

Демчук М.К.

8

8

8

8

Дудчук М.М.

9

9

9

9

Єрмоленко Р.В.

10

10

10

10

Замега О.В.

11

11

11

11

Істюнькін В.А.

12

12

12

12

Ковальчук О.І.

13

13

13

13

Ковтун В.Б.

14

14

14

14

Кореновський В.В.

15

15

15

15

Кукса С.П.

16

16

16

16

Куропаткін С.Г.

17

17

17

17

Латюк А.А.

18

18

18

18

Нікітов А.В.

19

19

19

19

Панарін С.О.

20

20

20

20

Пінчук О.М.

21

21

21

21

Посудевський В.Ц.

22

22

22

22

Радчук В.М.

23

23

23

23

Ремболович В.А.

24

24

24

24

Синявський В.І.

25

25

25

25

Сорока М.О.

26

26

26

26

Василюк Д.Г.

27

27

27

27

Тростянський Б.Г.

28

28

28

28

Чигрин В.В.

29

29

29

29

Ящук В.М.

30

30

30

30

Тарасюк В.В.

-

31

-

31

 

Заступник директора коледжу

 з виховної роботи                                                               Б.В.Марковський                                                                                                                  

ЗРАЗОК АНКЕТИ СТУДЕНТА

ЗАВАНТАЖИТИ

План

виховної роботи

Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права

на 2020–2021 навчальний рік

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

 

Відповідно до листа МОН від 18.05.2018 року № 1/11-5480

Методичні рекомендації

Запобігання та протидія насильству

 

 

Психолого-педагогічні поради спілкування між педагогом і дитиною - ЗАВАНТИЖИТИ

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

 

Зразок 1

 

Зразок 2

ЗРАЗОК

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

 

ЗАВАНТАЖИТИ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-503 від 20 серпня 2018 року

 

Про переліки навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти
і науки України для використання
у закладах загальної середньої освіти

 

Шановні колеги!

З метою упорядкування навчальної літератури, що рекомендується для використання в навчально-виховному процесі навчальних закладів, Міністерство освіти і науки України розміщує на офіційному веб-сайті Міністерства:

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, (https://goo.gl/Zgfw1C);

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, (https://goo.gl/93BNko);

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, (https://goo.gl/wEfgey).

Із зазначеними переліками можна ознайомитися за вказаними посиланнями.

Окрім цього, звертаємо увагу на те, що вказані переліки постійно доповнюватимуться новими назвами навчально-методичних посібників за результатами розгляду відповідними предметними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, оновлюватимуться з урахуванням терміну дії грифів, наданих навчальній літературі Міністерством освіти і науки України, і будуть доступними для ознайомлення в режимі онлайн.

 

З повагою заступник міністра                     Павло Хобзей

 

 


РІШЕННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ВІД 27.08.2018 р.


Заслухавши і обговоривши доповідь голови Ради директорів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області О.В. Ніколенка про підсумки роботи системи ЗВО І-ІІ рівнів акредитації області в 2017/2018 навчальному році та основні завдання на 2018/2019 навчальний рік, Рад директорів відзначає, що в системі закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Житомирське області іде імплементація Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145Л/ІІІ, а також практична реалізація рішень Колегії Міністерства освіти і науки України та рішень Рад директорів. Про це свідчить вдосконалення матеріально-технічної і навчальної бази, вагомі досягнення в науково-методичній і виховній роботі. Середній показник успішності по області - 9 %, а середній показник якості навчання - 55 %. Ці показники відповідають державним вимогам. У ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області навчається 14,5 тис. студентів, навчальний процес забезпечують 1704 викладачі, з яких 1415 - штатні (на 63 особи менш ніж у минулому році); серед них 901 особа (або 64%) мають вищу категорію, 243 (або 1 %) - першу категорію. В 2018 році навчальними закладами системи випущено 3709 фахівців з яких 3297 - випускники очної форми і 412 - заочники. 423 випускники (або 11,4 °/ отримали диплом з відзнакою, що на 1% більше минулого року; відсів студентів стаціонар за різними причинами склав 430 осіб. Більшість студентів після завершення навчання отримує направлення на роботу. Велика кількість випускників продовжує навчання у ЗВО ІІІ-І\/ рівні акредитації. Конкурентоспроможності на ринку праці сприяє також те, що значна кількіст випускників окрім основної професії отримує в освітніх закладах робітничу спеціальність. Завдяки планомірній роботі з комп'ютеризації навчального процесу у ЗВО системи на оди персональний комп'ютер припадає в середньому 11 студентів. Все це свідчить про те, щ система ЗВО І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області є конкурентоспроможною т привабливою, особливо для дітей з малозабезпечених сімей та сімей з середнім рівне достатку, зокрема, у минулому навчальному році у ЗВО системи навчалося 338 дітей-сиріт т 256 дітей з особливими освітніми потребами.


Рада директорів відзначає важливу роль вищого територіального базового Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу Національного транспортного університету в організації т координації діяльності 16 обласних методичних об'єднань викладачів. На протязі 2017-201 навчального року було проведено 26 засідань обласних методоб'єднань на яких розглядались питання вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості освіти. Це підтверджує розуміння більшістю керівників ЗВО важливості цього напрямку роботи.


В контексті нових викликів, що постали перед країною, педагогічним працівника необхідно вдосконалювати практику виховної роботи в освітніх закладах, зокрема позбутися формалізму. Керівникам ЗВО І-ІІ рівнів акредитації довести до педагогічних колективів, ш основним завданням освітніх закладів системи на 2018/2019 навчальний рік продовжу залишатись досягнення високої якості вищої освіти, що передбачає не лише засвоєння студентами певної суми знань, умінь та компетенцій, але й, перш за все, виховання патріотів України, готових до військової служби та захисту країни, молоді, що поважа чинне законодавство та засади демократичної, правової держави; Стрижнева ідея робот - підготовка конкурентоспроможного, сучасного патріота, інноватора, розвиненої особистості, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну.


Проаналізувавши роботу системи закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області в 2017/2018 навчальному році,

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ УХВАЛЮЄ :
Керівникам ЗВО І-ІІ рівнів акредитації:


1. Вжити заходів щодо розбудови в закладах освіти якісної внутрішньої системи забезпечення
якості освіти, яка включає:
1.1 визначення публічної політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів;
1.2 забезпечення відповідності змісту освітніх програм декларованим цілям, чітке визначення кваліфікацій, що присвоюються, які мають відповідати вимогам, встановленим Національною рамкою кваліфікацій;
1.3здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, щоб гарантувати, що вони досягають встановлених для них цілей і відповідають потребам студентів і суспільства; вчасне інформування всіх зацікавлених сторін про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду;
1.4заохочення здобувачів фахової передвищої освіти брати активну роль у розвитку освітнього процесу, відображення цього підходу при їх оцінюванні;
1.5послідовне застосовування наперед визначених та опублікованих нормативних документів, що охоплюють усі стадії освітньої траєкторії студента, зокрема, зарахування, прогрес, визнання результатів та атестацію;
1.6забезпечення компетентності викладачів; застосовування чесних і прозорих процесів і процедур прийняття на роботу та розвитку персоналу;
1.7забезпечення необхідного фінансування для навчальної та викладацької діяльності, а також адекватних та легкодоступних навчальних ресурсів і підтримки студентів за кожною освітньою програмою;
1.8 забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітніми програмами та іншою діяльністю закладу;
1.9 забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об'єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітні програми, умови і процедури присвоєння ступенів освіти та кваліфікацій;
1.10 забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату й інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;
1.11 періодичне проходження зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
1.12 залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних
партнерів до процедур і заходів забезпечення якості;
1.13 забезпечення дотримання студентоорієнтованого підходу в освітньому процесі;
1.14 здійснення інших процедур і заходів.
2. Відповідно до наказу МОН України від 01.06.2018 р. №570:
> розробити та впровадити освітні програми профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та відповідні навчальні плани на основі Типової освітньої програми для студентів, які розпочнуть навчання в 2018/2019 навчальному році на основі базової загальної середньої освіти ;
> забезпечити перехід на навчальні плани на основі Типової освітньої програми не пізніше 2019/2020 навчального року для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які розпочинають навчання в 2018/2019 навчальному році на основі базової загальної середньої освіти, якщо педагогічною радою закладу освіти буде ухвалене рішення про використання раніше розроблених навчальних планів для студентів першого курсу в 2018/2019 навчальному році;
> завершення вивчення предметів загальноосвітньої підготовки та складання державної підсумкової атестації проводити не пізніше другого курсу, вивчення предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання -у четвертому семестрі другого курсу навчання;
> освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, повинні бути оприлюднені на веб-сайті закладу освіти;
> внутрішня система забезпечення якості профільної середньої освіти повинна бути інтегрована у внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу освіти та включати наступні компоненти:
- кадрове забезпечення освітньої діяльності;
- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
- якість проведення навчальних занять;
- моніторинг досягнення студентами результатів навчання (компетентностей);
- Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
- оновлення методичної бази освітньої діяльності;
- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок студентів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Для забезпечення прозорості роботи закладів освіти вжити заходів щодо неухильного виконання вимог листа МОН України № 1/9-239 від 28.04.2017 року та наказу №253 від 19.03.2018 року - затвердити освітньо-професійні програми освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», що реалізуються в закладі освіти, та розмістити їх і освітні компоненти, що передбачені ними, на своїх веб-сайтах ;
Після прийняття Закону України «Про фахову передвищу освіту», спрямувати роботу педагогічних колективів на практичну реалізацію його вимог;
Забезпечити використання інформаційно-освітнього навчального середовища у закладах освіти, пов'язаного з хмарними технологіями, які набувають все більшого значення у професійній діяльності викладачів коледжів, забезпечуючи нові, динамічні і актуальні можливості, що базуються на Інтернет-технологіях, електронних додатках для освіти;
Проводити роботу щодо реалізації соціального партнерства закладів освіти з роботодавцями, активно залучати їх до формування програм підготовки фахівців. Привести професійну підготовку фахівців у відповідність із сучасними технологічними процесами на виробництві; започаткувати роботу з запровадження дуальної форми здобуття освіти;
Розпочати роботу з формування інклюзивного освітнього середовища для студентів з інвалідністю;
З метою покращення організації роботи обласних методичних об'єднань викладачів у 2018 -2019 навчальному році продовжувати створювати необхідні умови для активного відвідування викладачами засідань обласних методоб'єднань. Необхідно пам'ятати, що якість підготовки конкурентоспроможних фахівців залежить від професійної компетентності, вдосконалення та розвитку педагогічних кадрів, що неможливо без їх участі у роботі обласних методоб'єднань; здійснювати матеріальне та моральне заохочення голів обласних методичних об'єднань та викладачів, що беруть активну участь у роботі методоб'єднань;
Створити комісії, при необхідності, з залученням відповідних фахівців, і провести технічний огляд будівель (навчальних корпусів та гуртожитків) і вжити заходів з метою недопущення їх руйнування та забезпечити протипожежну безпеку закладів освіти;
10.Вжити дієвих заходів щодо недопущення у закладах освіти політичної агітації, просування політичного брендингу та використання приміщень закладів освіти для розміщення громадських приймалень.

 

 

 

Пошук

Методичний кабінет

Абітурієнту

Підготовка до ЗНО

Методичні матеріали

Календар дат на 2017 рік

Відео: історія коледжу

Викладачам

Пам'ятаємо загиблих в АТО

Календар: свята та події

Календар свят і подій

Посилання

Наші партнери