Шановні жінки!


Щиросердно вітаємо вас зі святом весни - 8 березня!
Бажаємо весни в душі, тепла та затишку в оселі, гармонії, щастя та любові!
 

 

Адміністрація коледжу,

Профспілковий комітет, Студентський профком

 

Корисні сайти для проведення виховних годин

 

1. Виховні заходи

 

2. http://www.dnipro-ukr.com.ua/articles_title-3905.html (до шевченківських днів)

 

3. http://ped-kopilka.com.ua/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-dlja-starsheklasnikov-i-studentov-koledzha/page-3.htm

 

4. http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=Професійні%20свята

 МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

БЕРДИЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор коледжу______І.О. Демусь

«___»______2016

 

 

 

План

виховної роботи

Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права

на 2016–2017 навчальний рік

 

Виховання студентської молоді в коледжі ґрунтується на наступних принципах:

 • демократичності - визнанні права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та педагогічних працівників у єдину спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності - привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності  -  врахуванні  багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
 • пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини. 

Пріоритетні напрями виховної діяльності:

 • єдність навчального та виховного процесів;
 • розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового способу життя;
 • формування творчої атмосфери;
 • підвищення ефективності інформаційно - просвітницької роботи;
 • виховання молоді з патріотичних та гуманістичних позицій;
 • удосконалення індивідуальної правової профілактичної роботи зі студентами;
 • організація соціально-психологічної допомоги студентам;
 • розвиток студентського самоврядування, допомога студентським організаціям;
 • формування та дотримання традицій коледжу. 

Основні форми виховної роботи зі студентами :

 • позаурочні заняття;
 • виховні години на рівні академічної групи та коледжу;
 • заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах і студентських клубах;
 • участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, конференцій тощо. 

Основна мета та завдання  виховної роботи

на 2015-2016 н. р.

 • набуття студентами коледжу соціального досвіду;
 • успадкування духовних надбань нашого народу;
 • досягнення високої культури взаємин;
 • формування у студентів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості,моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури; 
 • формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю. Виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;
 • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я. 

Організаційні заходи 

 

 

Заходи

Термін проведення

Відповідальний

1

Складання і затвердження плану виховної роботи коледжу.

29.08.2016 - 31.08.206

Заст. директора з ВР, кл. керівники

2

Складання і затвердження планів виховної роботи у гуртожитку.

29.08.2016­31.08.2016

Заст. директора з ВР, вихователь гуртожитку

3

Складання і затвердження плану роботи психолога.

29.08.2016­31.08.2016

Заст. директора з ВР, психолог.

4

Складання і погодження плану виховної роботи студентського профкому, студентського самоврядування коледжу та гуртожитку.

27.08.2016­04.09.2016

Заст. директора з ВР, голова студ. профкому, голова студ. ради

5

Складання і затвердження планів роботи класних керівників

29.08.2016 -31.08.2016

Заст. директора з ВР, кл. керівники

6

Вибори студактиву в академічних групах та спеціальностях.

Вересень

Заст. директора з ВР, голова студ. профкому, голова студ. ради голова студ. профкому, голова студ. ради

7

Вибори органів студентського самоврядування

Вересень

Голова студ. профкому, голова студ. ради

8

Загальні збори з першокурсниками з метою виявлення талантів, залучення до предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій.

Вересень

Заст. директора з ВР, кл. керівники, педагог-організатор

9

Проведення загальних зборів у гуртожитку.

5.09.2016

Заст. директора з ВР, кл. керівники, вихователь гуртожитку

10

Поселення у гуртожиток

25.08-2.09.2016

Заст. директора з ВР, завідуюча гуртожитком, вихователь гуртожитку

11

Складання графіку чергування викладачів у гуртожитку та коледжу

29.08.2016­31.08.2016

Заст. директора з ВР.

12

Організація і проведення днів довкілля на території коледжу

За окремим графіком

Заст. директора з ВР, кл. керівники,

13

Проведення виховних годин в академічних групах.

За розкладом

 

Заст. директора з ВР, кл. керівники

14

Планування та організація діяльності психологічної та

 медико-консультативної служб.

 

Відповідно до плану роботи служб

Заст. директора з ВР, практичний психолог, медсестри.

15

Планування та організація волонтерської діяльності в коледжі

Вересень

Студентське

самоврядування

16

Організація та проведення засідань методичного об’єднань класних керівників академічних груп

За окремим планом

Заст. директора з ВР, кл. керівники.

17

Проведення семінарів для студентського активу

Протягом року

Директор, заст. директора з ВР, зав. відділеннями, практичний психолог, вихователь гуртожитку

18

Планування та організація роботи Ради профілактики правопорушень

Вересень

Голова Ради профілактики

19

Планування та організація культурно-масових заходів бібліотеки коледжу

Вересень

Зав. бібліотеки

20

Складання та затвердження графіків роботи самодіяльних гуртків та спортивних секцій

Вересень

Заст. директора з ВР, голови циклових комісій, керівник фізвиховання.

21

Організація, планування роботи новостворюваного музею коледжу

Вересень

Директор, заст. директора з ВР, відповідальні за новостворюваним музеєм.

22

Організація проведення днів коледжу та профорієнтаційної роботи протягом року.

Початок жовтня

Директор, заступники директора, зав. відділеннями, голови циклових комісій, відповідальні за новостворюваним музеєм.

23

Вибори та координація роботи батьківського комітету коледжу

Друга пол. вересня.

Директор, заст. директора з ВР, зав. відділеннями, кл. керівники, практичний психолог, вихователь гуртожитку.

24

Індивідуальна робота з батьками

Протягом року

Заст. директора        з ВР кл. керівники, зав. відділеннями, практичний психолог

25

Організація і проведення батьківських зборів в групах з питань

спільної роботи батьків і педколективу по вихованню молоді

 1 раз у семестр

Заст. директора        з ВР кл. керівники, зав відділеннями, практичний психолог

26

Складання списків дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних родин, дітей учасників АТО.

Вересень

Заст. директора з ВР, класні керівники.

27

Організація бесід-інструктажів з питань техніки безпеки

Вересень, грудень, червень

Інженер з техніки безпеки, класні керівники.

 

 Національно-патріотичне виховання:

 • формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
 • виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам'яті;
 • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.);
 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни: інтелектуального потенціалу, природніх ресурсів, історичної пам’яті, мови, культури, традицій тощо.

 

№ п/п

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

1

Участь у загальноміських заходах з нагоди Дня незалежності

23-24.08.2016

Директор, заст. директора з ВР.

 

2

Урочисті заходи присвячені Дню знань.

01.09.2016

Заст. директора з   ВР, педагог-організатор, зав. відділень,   класні керівники, студентське самоврядування

3

Урок знань

01.09.2016

Класні керівники

4

Екскурсія студентів нового набору по коледжу.

Вересень

Класні керівники

5

Проведення історико-краєзнавчих екскурсій по місту   для студентів коледжу

Протягом року

Класні керівники

6

Проведення заходів з циклу «Краєзнавчі дослідження», конкурс     творчих     робіт з краєзнавства « Моя родина, мої земляки в роки другої світової війни та в бойових діях на сході України в сучасний період»

Протягом року

Комісія соціально-гуманітарних дисциплін та бібліотека коледжу

7

Конкурс рефератів присвячений Дню партизанської слави (22 вересня)

19-23.2016

Комісія соціально-гуманітарних дисциплін

8

Тематична година: «29 вересня - 150 років з дня народження Михайла Грушевського (1866-1934), вченого, історика, політичного та державного діяча, голови Центральної Ради»

27.09.2016

Кл. керівники, вихователь гуртожитку

9

Круглий стіл : «Що означає бути патріотом?»

жовтень

ЦК соціально-гуманітарних дисциплін

10

Святковий захід до Дня захисника України та
                     Дня українського козацтва.

 

13.10.2016

Педагог-організатор, ЦК фізвиховання

11

Заходи до Дня    української    мови та писемності

19.11.2016

ЦК лінгвістичних дисциплін

12

Конференція до Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій

24.11.2016

ЦК соціально-гуманітарних дисциплін

13

Інформаційні виставки до  державних свят та пам’ятних історичних дат.

За календарем

Бібліотека

14

Тематична година до Дня соборності України

Січень

 Класні керівники

15

Тематична виховна година до Дня героїв Небесної сотні (20 лютого)

Лютий

Класні керівники

16

Заходи з вшанування пам’яті бійців, загиблих під час АТО, про героїчні вчинки співвітчизників, які виступили на захист незалежності та територіальної цілісності України:                     проведення виховних годин, тематичних бесід, зустрічей, пошукова діяльність.

Протягом року

Заст. директора з ВР, класні керівники

17

Святкові заходи до шевченківських днів

6-10.03.2017

ЦК лінгвістичних дисциплін

18

Тематичні години до Дня пам’яті та примирення (8 травня), Дня Перемоги над нацизмом (9 травня), Дня Європи (9 травня).

Квітень

Класні керівники

19

Зустріч з ветеранами, відвідування краєзнавчого музею

28.04.2017

Класні керівники

20

Святковий концерт до Дня Перемоги

4.05.2017

Заступник директора з вих. роботи, педагог-організатор.

21

Участь у загальноміському мітингу до Дня Перемоги

9.05.2017

Директор, заступник дир.з ВР.

22

Участь у загальноміських заходах місячника оборонно-масової роботи

За планом

ЦК фізвиховання, заст. директора з вих. роботи

22

Участь у загальноміських заходах присвячених святкуванню Дня Конституції (28 червня).

За планом

 Директор, заст. директора з ВР.

 

23

Орієнтовні теми для виховних годин»:

 • «Історія навчального закладу»,
 • «Символіка  України. Історія виникнення, її значення».
 • «Патріотизм, як важливий чинник життя людини»
 • «Героїчне минуле України»
 • «Значущі історичні особистості»
 • «Сучасна Україна: виклики часу»
 • «Видатні        та шановані випускники навчального закладу»

Протягом року

Кл. керівники,

24

Перегляд і обговорення патріотично спрямованих фільмів.

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи, вихователь гуртожитку, студентське самоврядування.

25

Фотовиставка «Світ відкритий для нас»

Кінець травня

Студентське

самоврядування.

 

Правове виховання:

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
  • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
  • виховання громадянського обов'язку;
  • формування політичної та правової культури особистості; 

№ п/п

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Ознайомлення студентів-першокурсників з нормативними документами, що регламентують їх права та обов'язки в коледжі

 

Вересень

Заст. директора з виховної роботи, кл. керівники, студентське

самоврядування, профком, вихователь гуртожитку

2.

Цикл бесід на теми морально-правового виховання, питань попередження правопорушень та злочинності серед студентів, зустрічі з представниками правоохоронних органів

Протягом року

Викладачі права, кл. керівники, вихователь гуртожитку.

3.

Тижневик правових знань

За планом ЦК комісії правознавства

ЦК правознавства

 

4.

Проведення Ради профілактики

правопорушень з метою запобігання девіантної поведінці, суїциду, антисоціальних явищ, профілактика правопорушень серед студентів.

Запобігання негативного впливу інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди тютюнопаління, наркоманії, пияцтва, асоціальної поведінки

За окремим планом

Голова ради профілактики

 

5.

Анкетування     та співбесіди, студентів       з практичним психологом коледжу

Протягом року

Практичний психолог

 

  

Професійне виховання:

 • виховання поваги до обраної професії;
  • формування усвідомленого ставлення до професійних якостей;
  • мотивація до ознайомлення з професійними новаціями.

 

1.

Проведення конкурсів по спеціальностях

За окремим планом

Голови ЦК

2.

Тематичні години про значущість та актуальність професії та нові досягнення в галузі

Протягом року (відповідно календаря професійних свят)

Класні керівники

3.

Тематична година «Значущість книги» для студентів першого курсу

вересень

Зав. бібліотекою

4.

Святкові заходи до всесвітнього Дня молоді (10 листопада) та Дня студента (17 листопада)

17.11.16

Заст. дир.. з вих.. роботи, педагог-організатор

5.

Екскурсії на підприємства

Протягом року

Класні керівники

6.

Проведення науково-практичних конференцій та участь в науково-практичних конференція в інших навчальних закладах.

Протягом року

Голови ЦК, класні керівники

7.

Заняття з елементами тренінгу

«Техніка пошуку роботи»

Грудень

Практичний психолог

8.

Тематичні виховні години для студентів випускних груп на тему: «Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».

 

квітень

ЦК правознавства, голови ЦК.

9.

Виставка-конкурс студентських робіт професійного спрямування

За планами голів ЦК

Голови ЦК

10.

Свято – День коледжу

     6.10.2016

Директор коледжу, заст. директора, голови ЦК, зав. відділеннями, класні керівники, студ. рада.

11.

Свято вручення дипломів випускникам коледжу

червень

Директор коледжу, заст. директора, голови ЦК, зав. відділеннями, класні керівники, студ. рада.

 

  

Етичне виховання:

 • формування   почуття   власної   гідності,   честі,   свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
 • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.
 • виховання поваги до сім'ї і батьків;
 • ознайомлення студентів із законодавством про шлюб і сім'ю, з основами етики і психології сімейного життя;
 • формування усвідомленого ставлення до батьківства;
 • виховання загальнолюдських норм поведінки у відношеннях юнаків та дівчат, якостей сім'янина.

 

№ п/п

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Тематичні години до Дня людей похилого віку та Дня ветерана (1 жовтня)

Жовтень

Кл. керівники.

 

2.

Проведення виховних годин :

• Любов всього найбільше на землі.

•     Як треба рідну матір поважати?

•     Сучасна сім'я, яка вона ?

• Моя відповідальність за життя та здоров'я,

•     Аборт - це вбивство,

•     Репродуктивне здоров'я дівчат

 

Протягом року, згідно планів кл керівників

Класні керівники, психолог.

 

 

 

 

медсестри

медсестри

3.

Святкові заходи до дня Святого Валентина (14 лютого)

14.02.2017

Студрада, педагог-організатор

4.

Проведення   свята   Дня матері «Мамо - вічна та кохана ..»

18.05.2017

Заст. директора з виховної роботи, педагог-організатор, практичний психолог, бібліотека коледжу, класні керівники.

5.

Година психолога з питань морально-етичних відносин

За окремим планом

Практичний психолог

 

 

Художньо-естетичне виховання:

 • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
 • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
 • вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

 

1.

Урочистості з нагоди Дня знань

01.09.2015

Заст. директора з виховної роботи, педагог-організатор, студрада, профспілковий комітет студентів

2.

Святковий концерт до Дня працівників освіти

06.10.2016

Заст. директора з виховної роботи, педагог-організатор, студрада, профспілковий комітет студентів

3.

Святковий концерт до Дня студента

17.11.20186

Заст. директора з виховної роботи, педагог-організатор, студрада, профспілковий комітет студентів

4.

Бесіди на теми культури одягу

Протягом року

Класні керівники

5.

Конкурс-презентація «Кулінарні шедеври гуртожитку»

Грудень

Заст. директора з виховної роботи, вихователь гуртожитку, студрада гуртожитку

6.

Організація масових заходів культурного дозвілля - вечорів відпочинку.

Протягом року

Студентське самоврядування

7.

Відкриття Новорічної ялинки коледжу

Грудень

Заст. директора з вих. роботи, профспілковий комітет, студрада.

8.

Виставка студентських мистецько-художніх творів.

Протягом року

Заст. директора з вих. роботи, профспілковий комітет, студрада.

 

Трудове та екологічне виховання:

 • формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;
 • формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 • розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.
  • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності
  • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
  • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;

 

№ п/п

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Проведення днів довкілля

За окремим графіком

Заст. директора з ВР та ГЧ, класні керівники.

2.

Проведення конкурсів:

•  на краще естетичне оформлення

кімнат в гуртожитку

•  на краще озеленення кабінету

 

Протягом року

Заст. директора з виховної роботи, студрада гуртожитку, вихователь гуртожитку, зав. кабінетами, класні керівники, старости груп.

3

Організація санітарних днів в гуртожитку

Згідно графіку

Студрада гуртожитку, вихователь

4.

Роботи щодо упорядкування території коледжу

Протягом року

Заст. директора з ВР та ГР, кл керівники, студрада.

5.

Загальноколеджівська виховна година екологічного спрямування «Збережи свою планету. Збережи майбутнє» (7 квітня − Всесвітній День здоров’я, 15 − квітня День довкілля)»

Квітень

Заст. директора з виховної роботи, ЦК фізико-хіміко-математичних дисциплін

 

 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

 • виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового способу життя;
 • формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
 • фізичне, духовне та психічне загартування;
  • формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
  • створення умов для активного відпочинку студентів.
  •  

1

Туристичний похід студентів до Райковецького городища

Травень 2017

ЦК соціально-гуманітарних дисциплін та ЦК фізвиховання.

2

Тематичні години до:

дня профілактики ВІЛ/СНІДу, всесвітнього Дня відмови від паління,

дня толерантності,

дня Землі,

дня профілактики туберкульозу, «Анти наркотик» тощо.

За планами класних керівників

Класні керівники

3

Участь у загальноколеджівських, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, турнірах

Протягом навчального року

Заст. директора з виховної роботи, ЦК фізвиховання.

4

Виховні години на теми:

•    Моя відповідальність за життя та здоров'я

•           Пити, палити - чи жити ?

•           Суд над цигаркою

•         Чи безпечні «легкі наркотики», тощо

За планами класних керівників

Класні керівники

5

Бесіди з питань правильного здорового харчування, уникнення простудних та інфекційних захворювань, загартування тощо

Протягом року

Класні керівники, медсестри

6

Бесіди з питань статевого виховання

За окремим планом

Представник організації «Місія в Україну»

 

Робота з обдарованою молоддю

 • розвиток самостійного цілеспрямованого пізнавального інтересу та творчої активності мислення;
 • розвиток вмінь самостійного вирішення проблемних питань у різних сферах людського життя;
  • формування вмінь нестандартного вирішення проблем;
  • виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію. 

1

Залучення студентів до участі в роботі студентських клубів, гуртків та секцій.

Вересень

Керівників гуртків, кл. керівники

2

Участь у науково-студентських конференціях різного рівня

Протягом навчального року

Голови ЦК, кл. керівники, викладачі.

3

Конкурси КВК (коледжу та міста).

Свято Дня гумору (1.04.2017)

Грудень,

квітень

Студрада, педагог-організатор, кл. керівники, старости груп

 

  

Заступник директора з виховної роботи                              Б.В. Марковський

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

про «крипто-віруси», рекомендації та шляхи їх знешкодження в інформаційно-телекомунікаційних системах 

Повідомляємо, що управлінням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Житомирській області, за результатами реалізації державної політики в галузі захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, було встановлено факт поширення останнім часом випадків зараження комп'ютерів на так званий «вірус-шифрувальник» або «крипто-вірус».

При цьому сам файл-шифрувальник по суті не є вірусом, тому наявні антивірусні програмні засоби ідентифікувати його не можуть. Як правило користувачі отримують його по електронній пошті у вкладенні і запускають самостійно.

Крипто-вірус чи шифрувальник робить зашифрованими будь-які файли, що зберігаються на комп'ютері користувача і на мережевих ресурсах.

Метою вірусу можуть виявитися як особисті файли користувачів (як правило це файли word, excel, pdf-файли, картинки, бази даних 1С) так і цілі образи дисків, резервні копії важливої інформації.

Самостійно відновити зашифровані файли не можливо. Шкідливий шифрувальник піддає змінам окремий фрагмент файлу. Відбувається генерація унікального ключа, а потім ключ відправляється зловмисникам.

Акцентуємо Вашу увагу, що користувач самостійно запускає крипто-вірус шифрувальник, відкривши вкладення в електронній пошті, після чого запускається прихований процес, який шифрує файли. Користувач дізнається про наявність вірусу досить пізно, а саме після того як перестають відкриватися файли, тобто коли файли вже зашифровані.

Шкідливий код створює в папках текстовий документ в якому йдеться про можливість зворотного дешифрування інфікованих файлів за окрему плату. Якщо користувач не виявляє бажання заплатити зловмисникам за дешифрацію, унікальний ключ видаляється, а зашифровані файли залишаються недоступними назавжди.

 

Рекомендацій як уникнути зараження крипто-вірусом:

 

1. Розглядайте всі ділові та особисті листи як потенційно небезпечні. Якщо виникають сумніви, видаляйте.

 

2. Поле «Від кого» нічого не значить. Якщо у вашого знайомого вірус то цей вірус може відправляти свої копії по всіх адресах наявних в адресній книзі.

 

3. Уважно дивіться типи файлів у вкладенні. Найпоширеніші файли користувачів: word - .doc, .docx; excel - .xls, .xlsx; файли - pdf; картинки, фотографії - .jpeg, jpg. Архіви мають тип .rаr і .zір. Так само уважно дивіться типи файлів в архівах.

 

4. Якщо Ви все-таки відкрили вкладення і нічого візуально не сталось, вимкніть комп'ютер і зверніться до адміністратора безпеки.

 

5. Будьте обережні з листами без текстового змісту, що мають тільки посилання або додаток у вкладенні.

 

6. Не натискайте на посилання або вкладення якщо вони не очікувалися вами від цього відправника.

 

7. Якщо не впевнені - зателефонуйте відправнику.

 

8. Зберігайте корпоративні дані на сервері або на з'ємних USB- накопичувачах.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БЕРДИЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

 

 

НАКАЗ

 

___________________

Бердичів

№ __________________

 

 

Про заходи щодо

профілактики і боротьби з

грипом та гострими

респіраторними  інфекціями

 

На підставі  Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2014 № 13 «Про забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій», наказу Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 160 від 17 вересня 2015 року «Про забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій з метою забезпечення протидії можливого розповсюдження в  навчальному закладі гострих респіраторно-вірусних інфекцій та грипу», проведення належних та у повному обсязі протиепідемічних заходів,

 

Н А К А З У Ю :

    1.Розробити заходи направлені на профілактику грипу та гострих респіраторних інфекцій в БКПЕП.

Відповідальні: медичні сестри

Книтель Н.А., Томчук Н.В.

 

2. Не допускати перебування у групах хворих студентів з явними ознаками ГРВІ та грипу.   

Відповідальні: викладачі коледжу,

наставники груп, завідувачі

відділеннями, медичні сестри

 

3.  Вести чіткий облік медичних довідок студентів, які були відсутні з причини хвороби.

 

Відповідальні: медичні сестри

Книтель Н.А., Томчук Н.В.

 

4. Проводити моніторинг щоденного відвідування студентами в БКПЕП як в цілому по закладу, так і в розрізі груп.

Відповідальні: наставники груп,

                                                                 завідувачі відділеннями

 

5.  Інформувати адміністрацію коледжу про стан захворюваності студентів БКПЕП щоденно до 12-00 год.

Відповідальні: наставники груп,

                                                                 завідувачі відділеннями

 

    6. При наданні даних відсутності студентів за причиною хвороби окремо виділяти кількість відсутніх з причин ГРВІ та грипу.     

                             

                                                           Відповідальні:                                                                 завідувачі відділеннями

 

7. Не допускати до роботи викладачів та співробітників з явними ознаками ГРВІ та грипу.

Відповідальні: заступники директора,

завідувачі відділеннями, керівники

структурних підрозділів

                  

8. У разі ускладнення епідемічної ситуації запровадити посилений протиепідемічний режим (обмежити доступ  сторонніх осіб до закладу, обмежити кількість масових заходів) та забезпечити проведення дезінфекції в закладі.

Відповідальні: медичні сестри

Книтель Н.А., Томчук Н.В.,

заступники директора,

завідувачі відділеннями,

керівники структурних підрозділів

 

9. Щоденно здійснювати аналіз захворюваності студентів, проживаючих у гуртожитку.

Відповідальні: завідуюча гуртожитком

Негода А.Л., вихователь Попілєта Т.Л.

 

10. У випадку виявлення хворих студентів з явними ознаками ГРВІ невідкладно повідомляти батькам та звертатися до дільничного лікаря.

Відповідальні: завідуюча гуртожитком

Негода А.Л., вихователь Попілєта Т.Л.

11. Заступнику директора з господарської роботи, Шафранському С.Л.,  забезпечити достатньою кількістю необхідних дезінфікуючих засобів, що використовуються для запобігання розповсюдження сезонних гострих респіраторних інфекцій.

Відповідальні: заступник директора

з ГР Шафранський С.Л., головний

бухгалтер Бойчук А.А.

 

12.Забезпечити медичний кабінет термометрами дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту.

Відповідальні: медичні сестри

Книтель Н.А., Томчук Н.В.,

Шафранський С.Л., Бойчук А.А.

 

13. Забезпечити дотримання температурного режиму, режиму провітрювання та вологого прибирання у всіх навчальних корпусах та в гуртожитку.    

Відповідальні: заступник директора

з ГР Шафранський С.Л., завідувачі

кабінетами та лабораторіями,

завідуючий майстернею Мороз В.С.,

завідуюча гуртожитком Негода А.Л.,

комендант коледжу Дячук Н.С.

 

14. Активізувати проведення систематичної інформаційно-просвітницької роботи серед студентів  щодо заходів особистої і громадської профілактики, необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою.

 

Відповідальні: медичні сестри

Книтель Н.А., Томчук Н.В.,

наставники груп

 

15. Даний наказ довести до відома всіх працівників коледжу до виконання в частині їх обов’язків.

Відповідальні: заступники директора,

завідувачі відділеннями,

керівники структурних підрозділів

 

16. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступників директора в частині їх повноважень і обов’язків.

 

Директор коледжу                                                                І.О.Демусь

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ! 

Пропонуємо ознайомитись з інформаційним вісником

Національного університету "Львівська політехніка"

 

Завантажити вісник можна за посиланням:

ЗАВАНТАЖИТИ

Пошук

Абітурієнту

Наші вітання!

Пам'ятаємо загиблих в АТО

Методичні матеріали

Календар дат на 2017 рік

Відео: історія коледжу

Викладачам

Календар: свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Посилання

Яндекс.Метрика