Міжнародні зв'язки

 

 У зв'язку з розширенням економічних, політичних і культурних зв'язків між державами викладання іноземних мов стало нагальною потребою. Одним із шляхів підвищення інтересу студентів до вивчення іноземної мови викладачі коледжу вважають творче впровадження позитивного досвіду зарубіжних колег. Завдяки міжнародним програмам стало можливим для викладачів та студентів покращити свої знання з іноземних мов, підвищити свій кваліфікаційний рівень.

 

Коледж з 2001 року працює за програмою Корпусу Миру (США), котрою передбачається співпраця викладачів іноземної мови коледжу з волонтерами корпусу (викладачами англійської мови), проведення ними гурткової роботи серед студентів з поглибленим вивченням англійської мови, обмін делегаціями студентів

 

Корпус миру – це неполітична організація уряду США, яка була заснована президентом Джоном Кеннеді у 1961 році з метою зміцнення миру та дружби між народами світу шляхом залучення добровольців до роботи у країнах, які потребують допомоги в соціальному, економічному та особистісному розвитку.

 

Корпус миру у співпраці з українськими організаціями та агентствами працює над трьома проектами: Економічного розвитку, Викладання англійської мови як іноземної і Охорони довкілля.

 

Проект викладання англійської мови як іноземної (TEFL) активно сприяє інтеграції України до світового ринку, допомагаючи поширити та покращити викладання англійської мови у середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, інститутах удосконалення вчителів.

 

Добровольці проекту TEFL працюють викладачами англійської мови та інструкторами з підвищення кваліфікації українських вчителів впроваджуючи нові методи в українську систему викладання.

 

Викладачі коледжу та студенти постійно підтримують зв'язки з іноземними колегами через приватне листування. Викладач Стефанський А. Б листується з випускником університету Гілдхолл у Лондоні та викладачем німецької мови із школи у Франції. Основні теми листування – це обмін думками про політичну ситуацію у світі, національні традиції, життя молоді. Багато уваги приділяється питанню вивчення англійської та німецької мов. Іноземні кореспонденти живою мовою описують своє життя, цікавляться подіями в Україні.

 

Англійські друзі по листуванню Алісон та Дейв Гріффін працюють у російському відділі організації "Міжнародна амністія". Викладач із Франції Евелін Жірар ділиться досвідом проведення позакласних акцій для заохочення вивчення німецької мови. У свою чергу викладач коледжу розповідає про свою роботу, систему освіти в Україні, рівень викладання іноземних мов.

 

Першим кроком на шляху розвитку партнерських взаємин між нашими навчальними закладами стала організація листування серед студентів та постійний зв'язок електронною поштою з містером Холмсом.

 

Перших 23 листа, надісланих американськими підлітками, захопили наших студентів, надаючи їм можливість більше дізнатися про життя їх ровесників. З кожним разом кількість бажаючих мати друга по листуванню збільшується. Зараз понад 30 студентів І – ІV курсів ведуть активну переписку.