МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БЕРДИЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

 

 

НАКАЗ

 

___19.12.2012 р.______

Бердичів

№171«а/г»________________

 

 

Про заборону тютюнопаління

на території коледжу та гуртожитку

 

З метою попередження  початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання і запобігання тютюновій залежності серед молоді, захисту здоров’я та прав людей жити у середовищі, вільному від тютюнового диму, запобігання наркоманії, зміцнення здоров'я шляхом пропаганди здорового способу життя та на виконання  Закону України від 24 травня 2012 року  № 4844-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів» 

 

 

Н  А  К  А  З  У  Ю:

 

1.  Категорично заборонити студентам, викладачам, співробітникам коледжу  та іншим особам куріння на території коледжу та гуртожитку.

 

2. Затвердити план заходів щодо проведення інфомаційно-просвітницької та профілактичної роботи серед студентської молоді у коледжі (додається).


3. Завідуючим відділеннями, наставникам груп, практичному психологу, комендантам та вихователю гуртожитку:

 

3.1. Керуватись у своїй роботі затвердженими заходами. 

 

3.2. Проводити профілактично - роз’яснювальну роботу серед студентів коледжу стосовно шкідливості паління, шкідливого впливу тютюнового диму, ризиків і справжніх наслідків для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також норм законодавства в частині відповідальності за куріння у заборонених місцях.

 

3.3. Взяти під суворий контроль дотримання студентами вимог щодо заборони паління на території коледжу і гуртожитку, у громадських місцях.

3.4. Про виявлені порушення даного наказу терміново повідомляти заступника директора з виховної роботи.

 

4. Наставникам груп, вихователю гуртожитку провести збори зі студентами, ознайомити їх під підпис із вимогами законодавства щодо заборони куріння та забезпечити неухильне виконання даного наказу.

 

5. Комендантам навчальних корпусів та гуртожитку розмістити у приміщеннях та на території коледжу наочну інформацію про заборону та шкідливість тютюнопаління.

 

6. Розмістити даний наказ на web-сайті коледжу.

 

7. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на заступника директора з виховної роботи Наумчик Т.П.

 

 

 

Директор коледжу                                                               В.С. Ольшевський

 

 

 

Додаток

до наказу № _____  

                                                                                                              від ____

П Л А Н  З А Х О Д І В

щодо проведення інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи

серед студентської молоді коледжу

 

1. Впроваджувати в навчально-виховний процес реалізацію загальнодержавних, регіональних нормативно-правових та інших законодавчих актів, програм, наказів та розпоряджень по коледжу щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я студентської молоді. 

Викладачі

Постійно

2. З метою популяризації здорового способу життя залучати органи студентського самоврядування, батьків, громадськість до організації та проведення кампаній, акцій, проектів щодо шкоди, якої завдають здоров'ю  людини вживання тютюнових виробів і вдихання тютюнового диму, що виділяється під час  куріння  тютюнових  виробів.

                                                                     Заступник директора

з виховної роботи

Постійно

3. Вивчати і впроваджувати методики профілактичної антитютюнової роботи із студентами, організовувати відповідні методичні заходи із педагогами, проводити психологічні тренінги антинікотинового характеру, психолого-педагогічні, діагностичні дослідження, анкетування, моніторинг, бесіди, індивідуальну роботу із студентами на предмет виявлення тютюнозалежних студентів.

Практичний психолог

Постійно

4. Щорічно проводити місячник фізичного виховання та утвердження здорового способу життя.

                                                                             Заступник директора

з виховної роботи

Березень 2013

5. Провести цикл бесід із студентами та їх батьками про переваги здорового способу життя, захисту здоров’я і забезпечення права людей жити у середовищі, незабрудненому тютюновим димом, запобігання наркоманії та зміцнення здоров’я.

                                                                                                      Наставники груп

                                                                                                       Березень 2013

6. Провести засідання дебат-клубу «Тріумф» на тему: «Заборона тютюнопаління – запорука здорової нації ».

                                                                                                       Керівник клубу   

Лютий 2013                                                                

7. Провести науково-практичну конференцію на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя».

  Викладачі біології

                                                                                                              квітень 2013

8. Проводити систематичні рейди «Коледж – територія вільна від тютюну та наркотиків». 

Адміністрація,

чергові викладачі

Щомісячно

9. Проводитивідповідну індивідуальну профілактично - роз’яснювальну роботу із студентами, що палять, створювати мотивацію щодо відмови від цієї звички, інформувати батьків, вживати спільних роз’яснювальних заходів.

 Наставники груп,

медичні працівники

Постійно

 10. Пропагувати здоровий спосіб життя, залучаючи студентів до спортивних занять, секцій, участі в спортивних змаганнях тощо.

Викладачі фізичного виховання  

Постійно   

11. Постійно контролювати та попереджувати спроби студентів палити в приміщенні та на території коледжу і гуртожитку.

 Чергові викладачі, коменданти,

вихователь гуртожитку

Постійно

12. Залучати медичних працівників, фахівців соціальних служб для молоді, громадські організації до участі в освітніх та пропагуючих заходах анти тютюнового напрямку.

                                                                                             Заступник директора

з виховної роботи

Постійно

 13. Розміщувати антитютюнові просвітницькі матеріали на інформаційних дошках, стендах, поширюапти інформацію про небезпеку прихильності до тютюнопаління.

                                                                                                    Практичний психолог

Щорічно

 14. Забезпечити проведення тематичних бесід, тренінгів, круглих столів, дискусій, перегляд фільмів та їх обговорення до Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня та 31 травня в рамках Всесвітнього дня без тютюну, акцій щодо припинення куріння серед студентської молоді, педагогічних працівників.

                                                                                   Наставники груп

квітень/травень

 

Заступник директора                                                                Т.П.Наумчик

з виховної роботи