Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про індивідуальний графік навчання

Положення про циклову комісію

Положення про приймальну комісію 

Положення про мотиваційний лист абітурієнта

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб та надання академічної відпустки здобувачам, які навчаються у Бердичівському фаховому коледжі промисловості, економіки та права 

Положення про академічну доброчесність

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про порядок визнання документів та результатів навчання за програми підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про порядок розроблення та реалізації освітньо-професійних програм

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про студентський гуртожиток

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

Правила поведінки здобувачів освіти

Положення про стипендіальне забезпечення здобувачів фахової передвищої освіти Бердичівського фахового коледжу промисловості. економіки та права

Рішення педагогічної ради

Фінансовий звіт

Кошторис 

Звіт керівника навчального закладу за 2021 рік

Звіт керівника навчального закладу за 2020 рік

Пошук

Підготовка до ЗНО

Методичні матеріали

Відео: історія коледжу

Пам'ятаємо загиблих в АТО

Посилання

Наші партнери