Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про індивідуальний графік навчання

Положення про циклову комісію

Положення про приймальну комісію 

Положення про мотиваційний лист абітурієнта

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб та надання академічної відпустки здобувачам, які навчаються у Бердичівському фаховому коледжі промисловості, економіки та права 

Положення про академічну доброчесність

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про порядок визнання документів та результатів навчання за програми підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про порядок розроблення та реалізації освітньо-професійних програм

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про студентський гуртожиток

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

Правила поведінки здобувачів освіти

Положення про стипендіальне забезпечення здобувачів фахової передвищої освіти Бердичівського фахового коледжу промисловості. економіки та права