Положення ДВНЗ "Бердичівський коледж промисловості, економіки та права"

 

1. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду коледжу

2. ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду коледжу

3. НАКАЗ про склад методичної ради коледжу

4. ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію

5. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у ДВНЗ БКПЕП

6. ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

7. ПОЛОЖЕННЯ про наставника студентської групи

8. ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховного процесу (роботи) у ДВНЗ «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»

9. ПОЛОЖЕННЯ про раду профілактики правопорушень

10. ПОЛОЖЕННЯ про контроль знань, умінь та навичок студентів

11. ПОЛОЖЕННЯ про переведення студента

12. ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

13. Склад студентської ради