Студентське самоврядування Бердичівського коледжу промисловості , економіки та права

Прізвище , ім’я

Посада

Обов’язки

Примітки

Студентська рада коледжу

Марчук Катерина

 

Голова студентської ради коледжу

- дотримується чинного законодавства;

- виконує рішення Студентської ради коледжу;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради коледжу;

- здійснює організаційне керівництво Студентською радою коледжу;

- головує на засіданнях Студентської ради коледжу;

- здійснює представницькі функції;

- підписує від імені Студентської ради коледжу усі види угод та інші документи:

 

 

Певнев Віктор

Заступник голови студентської ради

- здійснює повноваження голови Студентської ради коледжу за відсутності голови Студентської ради коледжу;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради коледжу;

- допомагає голові Студентської ради коледжу у його повсякденній роботі.

 

 

Срібницька Аліна

Секретар студентської ради

- веде протокол засідань Студентської ради коледжу;

- разом із головою Студентської ради коледжу підписує від імені Студентської ради коледжу усі види угод та інші документи;

 

 

Головенко Анна

Скарбник коледжу

- здійснює контроль та збір коштів на потреби коледжу , кошти отримані внаслідок проведення благодійних акцій .

 

Студентська рада спеціальності технічних дисциплін

Длугаш Ліза

 

Голова ради спеціальності

 

 

 

 

 

- виконує рішення Студентської ради спеціальності;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської спеціальності;

- здійснює організаційне керівництво Студентською радою спеціальності;

- головує на засіданнях Студентської ради спеціальності;

- здійснює представницькі функції;

 

 

Ткачук Андрій

Заступник голови

- здійснює повноваження голови Студентської ради спеціальності за відсутності голови Студентської ради спеціальності;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради спеціальності;

- допомагає голові Студентської ради спеціальності у його повсякденній роботі.

 

 

 

 

Ігор Коженьовський

 

Секретар

- веде протокол засідань Студентської ради спеціальності;

- разом із головою Студентської ради спеціальності підписує від імені Студентської ради спеціальності усі види угод та інші документи.

 

 

Студентська Рада спеціальності інформаційно-фінансово-економічних дисциплін

Седлецька Даша

Голова ради спеціальності

- виконує рішення Студентської ради спеціальності;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської спеціальності;

- здійснює організаційне керівництво Студентською радою спеціальності;

- головує на засіданнях Студентської ради спеціальності;

- здійснює представницькі функції;

 

Петрук Аліна

Заступник голови

- здійснює повноваження голови Студентської ради спеціальності за відсутності голови Студентської ради спеціальності;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради спеціальності;

- допомагає голові Студентської ради спеціальності у його повсякденній роботі.

 

 

Оленюк Дмитро

Секретар

- веде протокол засідань Студентської ради спеціальності;

- разом із головою Студентської ради спеціальності підписує від імені Студентської ради спеціальності усі види угод та інші документи.

 

 

Студентська Рада спеціальності «Право»

Ібатуліна Олександра

Голова ради

- виконує рішення Студентської ради спеціальності;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської спеціальності;

- здійснює організаційне керівництво Студентською радою спеціальності;-       - головує на засіданнях Студентської ради спеціальності;

- здійснює представницькі функції;

 

Кошева Ольга

Заступник голови

- здійснює повноваження голови Студентської ради спеціальності за відсутності голови Студентської ради спеціальності;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради спеціальності;

- допомагає голові Студентської ради спеціальності у його повсякденній роботі.

 

 

Орлюк Анастасія

Секретар

- веде протокол засідань Студентської ради спеціальності;

- разом із головою Студентської ради спеціальності підписує від імені Студентської ради спеціальності усі види угод та інші документи.

 

 

Навчально-дисциплінарна комісія

Панасюк Юлія

Голова комісії

- контролює навчання і дисципліну студентів, вживає заходів щодо студентів, які незадовільно навчаються або порушують дисципліну;

 

 

 

 

 

Крива Інна

Член комісії

- готує обґрунтування щодо відрахування студентів з коледжу, в разі незгоди, піднімає клопотання перед дирекцією на захист студентів, кандидатури яких обговорюються на предмет відрахування:

 

 

 

Коновальчук

Дмитро

 

Секретар комісії

- веде екран успішності і трудової дисципліни студентських груп;

 

 

Господарсько-побутова комісія

Кулик Андрій

Голова комісії

- організує чергування груп та студентів у коледжі та визначає їх обов'язки;

 

 

 

Левковський

Андрій

Член комісії

- відповідає за чистоту і порядок в усіх приміщеннях коледжу, гуртожитку, стає ініціатором проведення суботників чистоти, санітарних оглядів аудиторій і кабінетів;

 

 

Бурутіна Валентина

Секретар комісії

- вживає дієвих заходів щодо збереження меблів та матеріально-технічного обладнання, фондів бібліотек, спортивних споруд;

 

 

Культурно – масова комісія

Зайцева Анна

Голова комісії

- виступає ініціатором створення у коледжі культурно-мистецьких гуртків, гуртків художньої самодіяльності, студій, ансамблів, творчих об'єднань тощо;

 

 

Базилівський Віталій

Член комісії

- організує масові заходи для студентів: свята, урочисті лінійки, вечори відпочинку, мистецькі конкурси, огляди, виставки тощо;

 

 

Стельмах Анастасія

Секретар комісії

- організує різноманітні культпоходи до культурно-мистецьких закладів; екскурсії, піклується про культуру організації дозвілля студентів.

 

 

Спортивно-оздоровча  комісія

Іващенко Дмитро

Голова комісії

- стає організатором масово-спортивних змагань, олімпіад, туристичних походів та інших масових спортивних заходів;

 

 

Єрін Максим

Член комісії

- вносить пропозиції за бажанням студентів щодо організації спортивних секцій;

 

 

Косаківський Дмитро

Секретар комісії

- піклується про надання допомоги студентам у їх медичному обслуговуванні та оздоровленні;

 

 

Інформаційна комісія

 

Ліпніцька Наталія

 

Голова комісії

- виступає ініціатором створення у коледжі стінної преси, формування редколегії, забезпечення її плідної роботи;

 

 

Цаплюк Богдан

Член комісії

- піклується про створення радіокомітету коледжу та організацію його роботи;

 

 

Ярчук Романа

Секретар комісії

- домагається постійного інформування студентів і викладачів коледжу про новини життя колективу;

 

Студентська рада контролю та дисципліни

Сорочинська Дарія

Голова старостату

 

- Оголошує про зібрання старостату . Проводить старостат.

 

Суворов Андрій

Прес-центр

- Здійснює відео-, фото зйомку на культурних заходах коледжу .

 

Поліщук Максим

Служба охорони

- Забезпечує порядок про проведені різноманітних заходів у коледжі .

 

           

Студентська рада гуртожитку

Нікітіна Мирослава

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковенко Юлія

Голова Студентської Ради гуртожитку

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови Студентської Ради гуртожитку

 

Дотримується чинного законодавства;

- виконує рішення Студентської ради коледжу;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради гуртожитку;

- здійснює організаційне керівництво Студентською радою гуртожитку;

- здійснює представницькі функції студентів гуртожитку.

 

 

- здійснює повноваження голови Студентської ради гуртожитку за відсутності голови Студентської ради коледжу;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради гуртожитку;

- допомагає голові Студентської ради коледжу у його повсякденній роботі.